Loxam SAS

Teckningstiden av nya Räntebevis Loxam går ut den 18 december 2019.

Räntebevis Loxam

Genom att placera i Räntebevis Loxam får du en årlig kupongavkastning på 3,00 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.