Tenet Healthcare Corp

Teckningstiden av nya Räntebevis Tenet Healthcare går ut den 18 december 2019.

Räntebevis Tenet

Genom att placera i Räntebevis Tenet får du en årlig kupongavkastning på 3,50 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.