Realogy Group

Teckningstiden av nya Räntebevis Realogy går ut den 18 december 2019.

Räntebevis Realogy

Genom att placera i Räntebevis Realogy får du en årlig kupongavkastning på 6,50 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.