American Axle & Manufacturing

Teckningstiden av nya Räntebevis American Axle går ut den 18 december 2019.

Räntebevis American Axle

Genom att placera i Räntebevis American Axle får du en årlig kupongavkastning på 3,50 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.