Couple looking at laptop large

Aktiebevis Nokian Renkaat Kumulativ Kupong

Placeringstiden för produkten Aktiebevis Nokian Renkaat Kumulativ Kupong är ca 1–3 år och avkastningen på produkten fastställs utifrån värdeutvecklingen på Nokian Renkaat Oyj.

Placeringstiden för produkten Aktiebevis Nokian Renkaat Kumulativ Kupong är ca 1–3 år och avkastningen på produkten fastställs utifrån värdeutvecklingen på en aktie (Nokian Renkaat Oyj). Betalningarna av kupongerna för beviset beror på värdeutvecklingen av den underliggande tillgången. Beviset erbjuder möjlighet till en lockande kupongutdelning på 10,2 procent halvårsvis (ca 20,4 % p.a.) om värdet på den underliggande tillgången stiger.

Beviset erbjuder möjlighet till förtida förfall om den underliggande tillgången på observationsdagen är minst på inlösenbarriär. Då betalas kupongen till placeraren, och det nominella kapitalet återbetalas. Om utvecklingen av den underliggande tillgången är negativ på den sista observationsdagen är det placerade nominella kapitalet garderat mot en kursnedgång på ca 27 procent. Eftersom Aktiebevis Nokian Renkaat Kumulativ Kupong inte är kapitalskyddat kan du förlora beloppet du placerat helt eller delvis.