Aktieobligation Europa Bas

Aktieobligation Europa Bas' avkastningen fastställs utifrån värdeutvecklingen av EURO STOXX 50. Placeringstiden är cirka 5 år.

Placeringstiden för produkten Aktieobligation Europa Bas är cirka 5 år, och avkastningen på den fastställs utifrån värdeutvecklingen av ett index som är den underliggande tillgången för produkten (EURO STOXX 50). Obligationen erbjuder en måttlig avkastningspotential då värdet på den underliggande tillgången stiger. Då multipliceras värdeutvecklingen med en avkastningsfaktor på 70 procent. Värdeutvecklingen har en maxnivå, ett tak, för hur stor del av det underliggande index uppgång du får ta del av. Detta tak är 30 % vilket betyder att den högsta möjliga avkastningen du kan få är 21 procent (avkastningsfaktor multiplicerat med maxnivån, taket). Om värdet på den underliggande tillgången utvecklas negativt då återbetalas hela det nominella kapitalet på förfallodagen, men ingen avkastning. I detta fall förlorar placeraren ett belopp som motsvarar överkursen.