Nokia

Genom att placera i Räntebevis Nokia får du en årlig kupongavkastning på 3,30 procent. Teckningstiden går ut den 18 december.

Räntebevis Nokia

Genom att placera i Räntebevis Nokia får du en årlig kupongavkastning på 3,30 procent. Teckningstiden går ut den 18 december. Valutan för Räntebeviset är US-dollar och den minsta placeringen 2 000 dollar. Läs mer om Räntebeviset och dess underliggande tillgång i de bifogade materialen.