Information om läget på marknaden

Här hittar du sen senaste informationen on läget på marknaden. Observera att en del information är endast tillgänglig på finska. Ifall du vill diskutera dina placeringar med oss, kan du skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Försiktig stämning på marknaden

Varningarna om en eventuell nedgång på aktiemarknaderna har intensifie-rats på senare tid. Privata investerare borde dock ägna mindre uppmärk-samhet åt dessa spekulationer. Att överreagera på kortsiktiga kursfluktuat-ioner försämrar den egna avkastningen sannolikare än att den förbättras. Vi anser fortfarande att det är sannolikt att aktierna kommer att ge god avkast-ning under de kommande månaderna.

Veckovideon för placerare: Kurssiheilunnan sietämisestä palkitaan | 20.9.2021

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Videon tillgänglig endast på finska.

Funderar du över marknadsläget och dina placeringar?

Våra rådgivare hjälper dig gärna, lämna oss en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Lämna intresseanmälan