Håll huvudet kallt trots oro på börsen

Oron som började från coronaviruset och dess spridning har lett till kraftiga nedgångar på börsen. När det är oroligt på börsen är det viktigt att hålla sig lugn och ha is i magen.

Fem svar på fem frågor om marknadsläget

Nedan svarar Nordea Kapitalförvaltnings strateger på vanliga frågor som kunder har ställt.

1. Varför har marknaden sjunkit så kraftigt?

Nervositeten som coronaviruset har orsakat syns kraftigt på marknaden och i den globala ekonomin. Den globala ekonomin har nästan säkert hamnat in i en recession, då coronaviruset innebär att man begränsar människors rörlighet. Samtidigt ändras grunderna för ekonomiska prognoser varje dag och det är svårt att förutspå utvecklingen. 

2. Hur förväntar ni er att marknadsläget utvecklas?

För närvarande har ekonomiska data endast en liten inverkan på marknadsrörelserna. Ur placerarnas synvinkel att det klart att den ekonomiska tillväxten avtar och arbetslösheten ökar. I det här skedet är det ändå viktigare att vidta ändamålsenliga åtgärder för att minska coronavirusets inverkan på ekonomin. 

Nervositeten på placeringsmarknaden har minskat under de senaste dagarna då regeringarna och centralbankerna har lanserat ytterligare stimulansåtgärder. De massiva åtgärderna och planerna för att stimulera ekonomin har redan delvis återställt förtroendet bland placerarna och aktiekurserna har stigit under några dagar. Förr eller senare kommer stödåtgärderna sannolikt att kunna vända trenden på marknaden och i ekonomin, men det finns gott om ytterligare utmaningar på kort sikt.

3. Vad borde jag göra som sparare?

Osäkerheten kring den framtida ekonomiska utvecklingen kommer att fortsätta och marknaderna kommer sannolikt att fluktuera kraftigt dagligen. Vi rekommenderar placerarna att följa sina långsiktiga placeringsplaner och undvika onödig försäljning av sina innehav. Dagar då börsen faller kraftigt följs vanligtvis av dagar med kraftig uppgång, och historiskt sett har placerare fått betala dyrt för frånvaro på marknaden. 

Förr eller senare kommer även denna kris att ge placerarna en bra möjlighet att komplettera sina innehav, trots att läget nu kan kännas dystert. Nu gör placeraren klokt i att diversifiera placeringarna tidsmässigt och komplettera portföljen så småningom genom att utnyttja svaga stunder på marknaden.

4. Vad händer om marknaden rasar ännu kraftigare, är det dags att lösa in innehav?

Endast om placeraren behöver snabbt kontanter, men i annat fall inte. Vanligtvis infaller även dagarna med den starkaste uppgången mitt i marknadsturbulensen. Därför är det viktigt att vara med i uppgången för att kunna nå sina placeringsmål. Placeringar är alltid behäftade med risker, och ibland blir riskerna verklighet. På lång sikt vänder kurserna ändå uppåt och det är i praktiken omöjligt att förutspå vändningen. 

5. Hur länge kommer den rådande situationen att pågå? 

Spridningen av coronaviruset fortsätter utanför Kina och också i Finland. Det återstår att se hur mycket de exceptionella åtgärderna på grund av viruset och kursraset på aktiemarknaden påverkar världsekonomin. 

Det är ändå klart att centralbankerna och regeringarna gör allt i sin makt för att backa upp ekonomin och återställa förtroendet på marknaden. Den amerikanska centralbanken Fed har grävt fram de verktyg som den använde under finanskrisen och kompletterat sortimentet med nya. Även Europeiska centralbanken har ökat sina stimulansåtgärder till en helt ny nivå. USA har beslutat att lansera ett massivt ekonomiskt stödpaket och regeringar runt om i världen har också offentliggjort eller håller på att offentliggöra gigantiska finanspolitiska stimulanspaket.  

Beställ Sijoittajan viikkoraportti -nyhetsbrevet

(endast på finska)

Beställ här Öppnas i nytt fönster