Bli medveten om fallgropar i kontosparande och öka din förmögenhet smart

Kontosparande är en bekant och trygg sparform, men i nuläget ger konton knappt någon avkastning. Nordeas affärschef för placeringsprodukter Tanja Eronen berättar hur placeraren kan förbereda sig för överraskningar och öka sin förmögenhet smart.

Fallgropar i kontosparande: nollavkastning, minskat värde på sparkapitalet och förlorad flexibilitet

Har du sparmedel på ett bruks- eller sparkonto? Ränteavkastning verkar inte lockande, men att ta steget till placeringsmarknaden väcker oro. Är kontosparande ändå ett tryggt val eller finns det bättre alternativ, Tanja Eronen?

”På grund av den nuvarande mycket låga räntenivån är avkastningen på kontomedel obefintlig. Dessutom sjunker värdet på sparmedlen överraskande mycket på grund av inflationen som alltså innebär att pengarnas köpkraft minskar”, berättar Tanja.

”Merparten av många finländares förmögenhet består av ägarbostad och sparkapital på konton. Det här kan vara riskabelt om arbetslöshet eller annan tråkig händelse inträffar. Man vill inte realisera sitt eget hem och sparmedlen har kanske inte gett önskad avkastning. Bufferten är alltså inte tillräckligt stor.”

”Till exempel fonder och aktier kan vara ett bättre alternativ för långsiktigt sparande. Avkastningen som placeringarna genererar med tiden kan vara en betydande intäktskälla vid sidan av löne- eller företagarinkomster. Intäkterna från placeringarna tillför flexibilitet och frihet vid ekonomiska beslut.”

Hur kommer jag igång?

”Börja med att reda ut beloppet av sparmedlen på dina konton. Därefter kan du fundera på om du behöver använda sparmedlen inom tre år till exempelvis till en ny bostad, renovering eller bil.  Om det är fallet, rör inte sparkapitalet. Om det inte är fallet lämna en buffert för utgifter för 2–3 månader och placera resten. Det kan också vara klokt att placera ett större belopp exempelvis i etapper under ett år”, rekommenderar Tanja. 

”Det är lätt att börja placera i en blandfond där portföljförvaltaren sköter allt för din räkning. Därefter kan du ta del av andra alternativ och fundera på till exempel aktier, försäkringsprodukter, placeringsbostad, skog eller fastigheter.”

Vad annat behöver man veta – hurdan avkastning kan man förvänta sig?

”Det viktigaste är att börja. Dessutom är det viktigt att göra upp en placeringsplan som man följer även när marknaden fluktuerar. Därtill rekommenderar jag månadssparande. Då en del av lönen alltid placeras, ökar värdet på sparkapitalet av sig själv.”

Avkastningen är alltid bunden till risk. Den förväntade avkastningen på mycket trygga placeringar är under en procent och på placeringar med medelhög risk cirka 2-4 procent. Den förväntade avkastningen på placeringar med högre risk, såsom aktier, kan vara över 4 procent. Alla dessa procenttal grundar sig på den förväntade avkastningen på lång sikt. 

”Det går att minska risken till exempel genom att diversifiera placeringarna över tiden, mellan geografiska regioner och i olika placeringsprodukter. På kort sikt kan värdet på placeringarna även sjunka. Man behöver ändå inte oroa sig för det då värdet på en diversifierad portfölj på lång sikt har hittills alltid stigit på nytt och värdet på sparkapitalet ökar med tiden också på grund av ränta på ränta-effekten”, berättar Tanja. 

”Du kommer igång med detsamma med hjälp av till exempel vår digitala placeringsrådgivare. Om du vill diskutera hur du ska börja placera kan du lämna en intresseanmälan till våra placeringsrådgivare.  Börja spara och placera nu!”

Nordeas affärschef för placeringsprodukter Tanja Eronen

eronen

Börja spara med Nora

Vår digitala placeringsrådgivare Nora finns till för dig om du vill börja fondspara snabbt och enkelt.

Börja spara med Nora

Våra experter hjälper dig

Våra placeringsrådgivare svarar på dina frågor om sparande. Kontakta oss

Kontakta oss

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.