Friskrivningsklausul

Köpeanbudet genomförs inte och Aktier köps inte av personer eller för deras räkning direkt eller indirekt i något land eller någon jurisdiktion, där det enligt värdepappersmarknadslagar eller övriga lagar eller föreskrifter är förbjudet eller där det skulle kräva registrering hos en sådan tillsynsmyndighet eller godkännande av en sådan myndighet som inte uttryckligen beaktats i denna Anbudshandling. 

Denna Anbudshandling och därmed relaterade blanketter för godkännande kommer inte på något sätt att distribueras eller skickas vidare eller förmedlas till något sådant land eller från något sådant land där värdepappersmarknadslagen eller övrig lagstiftning eller tillämpliga föreskrifter förbjuder det, inklusive obegränsat, per post, per fax, per e-post, per telefon eller över internet.

Köpeanbudet gäller uttryckligen inte i Australien, Kina, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Nya Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna.