Målspar

Vare sig du vill förverkliga dina långvariga drömmar eller trygga din framtid hjälper Nordea Målspar dig och erbjuder ett flexibelt sätt att spara och njuta av besparingarna.

Dra nytta av fördelarna med Nordea Målspar

 • Du får genom ett avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt.
 • Du kan byta placeringsobjekt utan skattekonsekvenser.
 • Ditt månatliga sparbelopp behöver inte vara högre än 50 euro.
 • Vid behov kan du hålla paus i sparandet.
 • Du kan ta ut sparkapital avgiftsfritt fem år efter öppnandet av avtalet.
 • Du kan ta ut sparkapital flexibelt antingen som engångsuttag eller avtala om automatiskt uttag av sparmedel, varvid en valfri summa betalas in på ditt konto till exempel varje månad.
 • Lämpar sig även för dig som vill spara till barn eller barnbarn.

Nordea Målspar passar dig som

vill spara långsiktigt, väljer till dit avtal fler än ett placeringsobjekt och tänker aktivt byta placeringsobjekt.

När du byter placeringsobjekt behöver du inte tänka på beskattningen eftersom ändringar av placeringsobjekt inom avtalet inte beskattas. Upplupen avkastning generar eventuell tilläggsavkastning under hela spartiden. Du betalar skatt på avkastningen först då avtalet förfaller eller om du tar ut avkastning.

Vi rekommenderar en placeringstid på minst fem år. Nyttan av Målspar-avtal blir tydligast då spartiden är lång.

När du öppnar Nordea Målspar-avtal får du efter ditt behov en personlig rekommendation om avtalet och beloppen och placeringsobjekten för det.

Om du är intresserad av pensionssparande och uppskattar ett enkelt och bekvämt sätt att spara, kan du med fördel bekanta dig med Nordea Future. I Nordea Future -avtalet lämnar du förvaltningen och försörjningen av ditt kapital till våra sakkunniga. 

Bekanta dig med Nordea Future.

Placeringsobjekt

Du kan välja placeringsobjekt i Nordeas breda utbud utifrån dina placeringsmål, din risktolerans och hur aktiv du är som placerare.

Placeringskorgar

Till ditt Nordea Målspar-avtal kan du anknyta färdiga placeringskorgar i vilka du kan placera endast via Nordea Livförsäkrings produkter. Placeringskorgarna är inte placeringsfonder utan placeringshelheter som försäkringsbolaget tagit fram och som har särskilda regler. De medel som placerats i placeringskorgarna placeras i andra placeringsinstrument såsom placeringsfonder, aktier, statsobligationer och företagsobligationer.

Avkastningskorgar 

Passar dig som vill att en expert väljer placeringsobjekten och förvaltar dina placeringar eller om du är intresserad av fastighetsplaceringar som en del av en väldiversifierad placeringsportfölj. I Avkastningskorgarna diversifieras placeringarna mellan statsobligationer, företagsobligationer, aktier och fastigheter.

Du kan välja det alternativ som lämpar sig för din risknivå bland tre Avkastningskorgar med olika riskprofiler:

 • Avkastningskorg söker måttlig avkastning, 
 • Avkastningskorg 50 söker avkastning med medelhög risk och 
 • Avkastningskorg 75 söker avkastning med hög risk.

Bekanta dig med Avkastningskorgarnas månadsöversikter och stadgar.

Aktiekorgar

Med Nordea Aktiekorgar kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag.

Nordeas Aktiekorgar passar dig som

 • är intresserad av att placera i finländska bolag,
 • följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och
 • känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Bekanta dig med Aktiekorgarnas stadgar.

Nordeafonder

Du kan välja placeringsobjekt ur ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. 

Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt

Placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid.  I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Produktmaterial

Produktmaterial

Läs mer i villkoren (pdf, 91 KB)Öppnas i nytt fönster, produktbeskrivningen (pdf, 392 KB)Öppnas i nytt fönster och faktablad (pdf, 106 KB)Öppnas i nytt fönster.

Nordea Målspar är ett kapitaliseringsavtal som beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring säljer Nordea Målspar via ombudet Nordea Bank Abp.

De placeringsobligationer som ansluts till Nordea Målspar emitteras av Nordea Bank Abp och Nordea Funds Ab förvaltar de Nordeafonder som anslutits till avtalet.

Placeringarna ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar, men förknippas också med risk för att kapitalet går förlorat. Nordea Målspar omfattas inte av insättningsgarantin för bankkonton eller Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna stiga eller sjunka, och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen. Skatteuppgifter enligt läget 1.1.2019. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Priser

Öppna avtalet på Nordea Kundtjänst

Kontakta oss