Nordea Funds - Nyheter och företagsmeddelanden

Nyheter och företagsmeddelanden

Nyheter och företagsmeddelanden

Arkiv

Nyheter och företagsmeddelanden

Arkiv för nyheter och företagsmeddelanden

Nordea Funds Ab ska offentliggöra de uppgifter som anges i dessa företagsmeddelande i enlighet med reglerna for NASDAQ OMX Helsingfors börs. Bestämmelserna om informationsskyldighet som gäller för fondbolaget tillämpades på de börsnoterade fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF, vilka tidigare förvaltades av Nordea Funds Ab.

Vänligen observera att fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF har avvecklats 5.10.2016 i enlighet med fondbolagets styrelses beslut. Fonderna är inte längre föremål för offentlig handel på börserna i Helsingfors och Stockholm, och de har då slopats ur börslistorna.