Utdelning av avkastning i Nordeafonder för år 2016

Nordea Funds Ab:s bolagstämma ska hållas den 22.2.2017. På bolagsstämman fastställs utdelningen och betalningen av avkastningen för år 2016 i Nordeafonder registrerade i Finland.

 

Avstämningsdag 
Styrelsen föreslår att utdelningen betalas ut på alla avkastningsandelar för vilka teckningsuppdraget för avkastningsandelar har lämnats senast på avstämningsdagen 21.2.2017 före klockan 16.30. Uppdraget skall verkställas samma bankdag.

 

I fråga om de så kallade fördröjda fonderna – Nordea Japan, Nordea Fjärran Östern och Nordea Tillväxtregion Aktie – ska de fondandelar som berättigar till avkastning dock ha tecknats 20.2.2017 före klockan 16.30. 

 

Betalning av avkastning

Styrelsen föreslår att avkastningen lösgörs 22.2.2017. Utdelning utbetalas fr.o.m. 23.2.2017. Målet är att betalningen sker senast under februari-månad 2017.


Nordea Funds Ab


styrelse