Utdelad avkastning för Nordeafonder för år 2016

Utdelad avkastning för år 2016 för de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab och som är registrerade i Finland har fastställts av bolagstämman på 22.2.2017.

Avkastningen för Nordeafonder för år 2016 har lösgjorts 22.2.2017. Utdelning utbetalas fr.o.m. 23.2.2017. Målet är att betalningen sker senast under februari-månad 2017.

Avkastningen betalas på alla avkastningsandelar som är införda i andelsägarregistret, dvs. har tecknats, före klockan 16.30 på avstämningsdagen (21.2.2017). 

Ifråga om de så kallade fördröjda fonderna dvs. Nordea Fjärran Östern, Nordea Japan och Nordea Tillväxtregion Aktie ska de fondandelar som berättigar till avkastning dock ha tecknats 20.2.2017 före klockan 16.30. 

Utdelningen definieras som ett fast eurobelopp per en avkastningsandel.

 

I den bifogade tabellen visas de andelsserier vilka har avkastningsandelar.  

Utdelad avkastning för 2016 på finska och svenska (pdf, 22 KB)Öppnas i nytt fönster