Nyheter och företagsmeddelanden – Nordea Funds Ab

Nordea Funds Ab ska offentliggöra de uppgifter som anges i dessa företagsmeddelanden i enlighet med reglerna for NASDAQ OMX Helsingfors börs. Bestämmelserna om informationsskyldighet som gäller för fondbolaget tillämpas på de börsnoterade fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF, vilka förvaltas av Nordea Funds Ab.

Vänligen observera att fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF har avvecklats 5.10.2016 i enlighet med fondbolagets styrelses beslut. Fonderna är inte längre föremål för offentlig handel på börserna i Helsingfors och Stockholm, och de har slopats ur börslistorna.

3.5.2017 Meddelande till andelsägarna i Nordea 1, SICAV-fonderna

25.4.2017 Ändringar i prospektet för Nordea 1, SICAV-fonder

31.3.2017 Nordeafondernas årsredovisning 2016

7.3.2017 Ändringar i prospektet för Nordea Fund of Funds, SICAV-fonder

1.3.2017 Ändring av stadgar för Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta som förvaltas av Nordea Funds Ab

22.02.2017 Utdelad avkastning för Nordeafonder för år 2016

15.02.2017 Utdelning av avkastning i Nordeafonder för år 2016

09.02.2017 Ändringar av stadgarna för fonder som Nordea Funds Ab förvaltar

28.12.2016 Paikallispyhät vaikuttavat rahastojen kaupankäyntiin

30.11.2016 Ändring av stadgarna för Placeringsfond Nordea Norsk Kredittobligasjon

30.11.2016 Ändringar i gemensamma stadgar för placeringsfonder som Nordea Funds Ab förvaltar

24.11.2016 Nordea III Takuuturva 100 -rahasto lakkautetaan