Nordeafondernas årsredovisning 2016

Nordeafondernas årsredovisning 2016 i enlighet med lagen om placeringsfonder och övriga gällande föreskrifter har getts ut.  

Årsredovisningen för de Finlandregistrerade Nordeafonderna innehåller bland annat    

  • verkställande direktörens översikt
  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • styrelsens förslag till utdelning av avkastning
  • fondandelsvärdets utveckling, basfakta om fonden, nyckeltal och portföljavvägning i fonderna
  • fondernas resultat- och balansräkningar
  • fondernas placeringar
  • revisionsberättelse.
  • övrig information som krävs enligt lag eller myndighetsföreskrifter.

Nordeafondernas årsredovisning 2016 (pdf, 5 MB)Öppnas i nytt fönster

Årsredovisningen fås i Finland även på Nordea Banks kontor. Rapporten utges inte i tryck.

Årsredovisningen finns tillgänglig i tjänsten Fonder Nytt.