Meddelande till andelsägarna i Nordea 1, SICAV-fonderna

De uppgifter inom den centrala administrationen som Nordea Bank S.A. har tidigare skött för Nordea 1, SICAV-fonderna har överförts till förvaltningsbolaget Nordea Investment Funds S.A. fr.o.m. 1.5.2017.

Förvaltningsbolaget kommer i fortsättningen att utföra de uppgifter som omfattas av den centrala administrationen. Dessa beskrivs närmare i det officiellla fondprospektet.

Läs mer (pdf, 31 KB)Öppnas i nytt fönster