Inbjudan till Nordeafondernas fondandelsägarstämma 2019

Inbjudan

Ordinarie fondandelsägarstämma för de av Nordea Funds Ab förvaltade Finlandregistrerade fonderna hålls onsdagen den 24 april 2019 kl. 14.00 i Helsingfors. Adressen är Hamnbanegatan 5 (besöksadress: Nordea Campus, Aleksis Kivigatan 7), Helsingfors. Fondandelsägarna är välkomna fr.o.m. kl. 13.00, anmäla sig bör man dock senast kl. 13.45.

Fondandelsägare skall anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 17 april 2019 kl. 16.00. Anmälan kan göras via länken nedan eller via Nordea Bank Abps kontor i Finland under deras öppettider. I samband med anmälan om deltagande bör fondandelsägaren meddela sitt namn och sina kontaktuppgifter. Rätt att delta i stämman och röstetal på stämman bestäms enligt innehav per 17 april 2019.

Deltagarna på mötet bes vänligen vara beredda att styrka sin identitet med ett officiellt identitetsbevis.

Nordea-fondernas årsredovisning 2018 publiceras på: www.nordea.fi/fond senast 29.3.2019. Man kan bekanta sig med årsredovisningen på stämmoplatsen både före och efter stämman men papperskopior av årsredovisningen delas inte ut på stämman. Årsredovisningen skickas till andelsägarna kostnadsfritt på deras begäran. Begäran kan göras också på andelsägarstämman.

Anmälan till ordinarie fondandelsägarstämma

Denna anmälan gäller alla fondandelar som jag äger. Försäkringstagare av fondanknytna Nordeas försäkringar är inte direkta fondandelsägare och sålunda inte berättigade att delta i stämman.

Om fondandelsägaren önskar företrädas av ombud på stämman skall fullmakten  (pdf, 34 KB)Öppnas i nytt fönstervara till fondbolaget tillhanda före anmälningstidens utgång under adress Nordea Funds Ab / Andelsägarstämma 2018, Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA.