Inbjudan till Nordeafondernas fondandelsägarstämma 2018

Inbjudan

Ordinarie fondandelsägarstämma för de av Nordea Funds Ab förvaltade Finlandregistrerade fonderna hålls onsdagen den 18 april 2018 kl. 14.00 i Helsingfors. Adressen är hamnbanegatan5 (besöksadress: Nordea Campus, Aleksis Kivigatan 7), Helsingfors. Fondandelsägarna är välkomna fr.o.m. kl. 13.00, anmäla sig bör man dock senast kl. 13.45.

Fondandelsägare skall anmäla sitt deltagande senast fredagen den 6 april 2018 kl. 16.00. Rätt att delta i stämman och röstetal på stämman bestäms enligt innehav per 6 april 2018.

Deltagarna på mötet bes vänligen vara beredda att styrka sin identitet med ett officiellt identitetsbevis.

Nordea-fondernas årsredovisning 2017publiceras på: www.nordea.fi/fondÖppnas i nytt fönster senast 31.3.2018. Man kan bekanta sig med årsredovisningen på stämmoplatsen både före och efter stämman men papperskopior av årsredovisningen delas inte ut på stämman. Årsredovisningen skickas till andelsägarna kostnadsfritt på deras begäran. Begäran kan göras också på andelsägarstämman.

Registreringstiden har gått ut.