Man smiling while looking at his laptop at home

Fondgåva

Överraska dina närstående med en fondgåva. Ge en engångsplacering eller gläd gåvomottagaren regelbundet. Fondplaceringar lämpar sig för många. Bland våra Fonder för sparare hittar man ofta ett lämpligt alternativ.

Ge en fondplacering som gåva

Teckna fondandelar som gåva med dina bankkoder via Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20. Du kan också göra det på vårt kontor. Då får du ett presentkort för gåvan.

Efter den första placeringen i gåvan kan du enkelt fortsätta att placera medel regelbundet till exempel vid födelsedagar och jul.

Du kan skattefritt ge högst 111 euro i månaden eller sammanlagt under 4 000 euro vart tredje år i gåva till exempel till ett barn eller barnbarn.

Regelbundet sparande

Den som placerar regelbundet behöver inte oroa sig för marknadsfluktuationer eller rätt tajmning.

Genom att regelbundet köpa fondandelar placerar du både när kurserna är höga och när de är låga. Då placeringarna sprids över tid jämnas fluktuationerna på lång sikt ut på marknaden.

Läs mer om fördelarna med regelbundet sparande.

Fonder för sparare

Fonder för sparare är kapitalförvaltningsfonder där ett team av erfarna proffs förvaltar dina placeringar. Bland sex Fonder för sparare kan du välja det alternativ som lämpar sig för dina mål.

Placeringsrisken i fonderna diversifieras på ett omfattande sätt mellan olika marknader och sektorer, och fonderna förvaltas enligt marknadssynen. Fonder för sparare förvaltas av Nordea Funds Ab. Ta del av faktabladet om fonden innan du tecknar.

Läs mer om Fonder för sparare

Ansvarsfull gåva

Principerna för ansvarsfulla investeringar beaktas i alla våra fonder. Detta innebär att vi vid sidan av ekonomiska nyckeltal beaktar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor och god förvaltningssed i våra placeringsbeslut.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar.