Ändringar i prospektet för Nordea Fund of Funds, SICAV-fonder