Ändring av stadgarna för Placeringsfond Nordea Norsk Kredittobligasjon

Från 2 § i fondstadgarna har man tagit bort hänvisningen till kravet att två etablerade förmedlare ska anlitas för att fastställa kreditbetyg som motsvarar Investment Grade. Ändringen beror på en motsvarande ändring av den norska fondföreningens standard. Fonden marknadsförs endast i Norge.

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna 25.11.2016 och de träder i kraft 12.1.2017. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20 eller besök www.nordea.fi/fonder eller något av Nordeas kontor som tillhandahåller placeringstjänster för att få Nordeafondernas stadgar, faktablad, provisioner och övriga tilläggsuppgifter.