Ändring av stadgar för Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta som förvaltas av Nordea Funds Ab

I stadgarna för Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta har införts en ny 3b § som möjliggör användning av en partiellt flexibel prissättningsmetod. Syftet med metoden är att skydda långvariga fondandelsägare för den skadliga inverkan av kostnader som orsakas av nya placerare. Med hjälp av den flexibla prissättningsmetoden riktas kostnaderna för handeln som stora teckningar orsakar till de placerare som tecknar fondandelar så att de långvariga placerarna inte behöver delta i betalningen av dem.

 

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringen 1.3.2017 och ändringen träder i kraft 16.4.2017. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

 

Stadgarna, basfakta för investerare, provisionerna och övrig information om Nordeas fonder finns på webbadressen www.nordea.fi/fonder och fås även via Nordea Kundtjänst tfn 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20 och på Nordeas kontor som tillhandahåller placeringstjänster.

 

Nordea Funds Ab

 

Styrelsen