Altias Börsintroduktion

Aktieförsäljning Till Allmänheten 12.3.-20.3.2018

Nordea fungerar som huvudarrangör för Altia Abp:s (”Altia”) aktieförsäljning i bolagets listning på Helsingforsbörsens huvudlista. Börsintroduktion innefattar en aktieförsäljning, där bolagets aktier erbjuds till institutioner och allmänheten, och en aktieemission, där bolaget emiterar nya aktier till bolagets personal.

Altia i korthet

Altia är ett ledande nordiskt alkoholdryckesföretag inom vin och spritmarknader. Företaget är verksamt i Norden, Estland och Lettland, och har produktion i Cognac, Frankrike. Företaget producerar, importerar, marknadsför, säljer och distribuerar både egna och partners varumärkesdrycker och exporterar alkoholhaltiga drycker till cirka 30 länder. Altia är marknadsledande inom de totala nordiska spritmarknaderna och vinmarknaderna mätt i volym. Altias egna nyckelbränd är Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté och Valhalla.

Under 2017 var Altias omsättning 359 miljoner euro, EBITDA-marginalen var 11,2 procent och jämförbar EBITDA-marginalen var 11,8 procent. Rörelsemarginalen var 7,3 procent och jämförbar rörelsemarginal 7,8 procent. Bolaget hade 703 anställda i slutet av 2017.

Aktieförsäljning Till Allmänheten

Placerare med hemvist i Finland och som gör teckningen i Finland kan delta i Aktieförsäljning Till Allmänheten. Preliminärt erbjuds aktier att tecknas till teckningspriset på minst 7,50 euro och högst 9,00 euro per aktie. Det slutliga teckningspriset fastställs preliminärt 22.3.2018. Vid teckningen är det pris som ska betalas för aktierna i Aktieförsäljning Till Allmänheten det maximala priset för Preliminär Prisintervall, dvs. 9,00 euro per aktie multiplicerat med antalet aktier. I Aktieförsäljning Till Allmänheten måste teckningsförbindelsen omfatta minst 100 aktier och högst 19 999 aktier.

Se villkoren och prospekt i sitt helhet innan teckning.

Viktiga datum:

 • Prospekt tillgänglig 12.3.2018
 • Teckningsperioden för aktieförsäljning till allmänheten börjar 12.3.2018
 • Teckningsperioden i aktieförsäljning till allmänheten kan upphöras tidigast 19.3.2018 kl. 16:00
 • Teckningsperioden i aktieförsäljning till allmänheten upphör 20.3.2018
 • Aktieförsäljnings resultat fastslås 22.3.2018 (uppskattningsvis)
 • Aktier tecknade i emissionen till allmänheten registreras på värdeandelskontona 23.3.2018 (uppskattningsvis)
 • Handeln börjar på Helsingforsbörsens prelist 23.3.2018 (uppskattningsvis)
 • Handeln börjar på Helsingforsbörsens huvudlista 27.3.2018 (uppskattningsvis)

Teckningsställen i emission till allmänheten

Nordeas placeringskunder

 • Nordeas nätbank med bankkoderÖppnas i nytt fönster
 • Nordea 24/7 kundtjänst per telefon för privatkunder med bankkoder mån–fre kl. 8.00 – 20.00 (finsk tid) på numret 0200 3000 (finskspråkig service, lna/msa), på numret 0200 5000 (svenskspråkig service, lna/msa) eller mån–fre kl. 8.00 – 18:00 (finsk tid) på numret 0200 70 000 (engelskspråkig service, lna/msa)
 • Nordea Business Centre för företagskunder
 • Nordeas kontor (exklusive kontor med kassatjänster) i Finland under öppethållningstiderna
 • Nordea Private Banking -enheter i Finland (bara för Nordea Private Banking-kunder)

Andra än Nordeas placeringskunder