Frågor och svar om besparingar och placeringar

Besparingar och placeringar

Var ser jag mina placeringar och hur kan jag köpa och sälja aktier eller fondandelar i nät- eller mobilbanken?

Enklast köper och säljer du fondandelar via Nordea Investor som du kan logga in i direkt via mobilbanken (tryck på Visa mer nere till höger på förstasidan och sedan på Nordea Investor). Du ser dina egna placeringar i Investor på sidan Mina placeringar. Du köper och säljer placeringar på fliken Handla och placera. Du kan se dina placeringar och handla med placeringsobjekt också i den gamla nätbanken på fliken Besparingar och placeringar. I den nya nätbanken hittar du dina placeringar under Spara och placera -> Översikt. Om du vill köpa fondandelar eller aktier gör du det lättast under Spara och placera -> Värdepapper -> Sök värdepapper.

För att handla på börsen behöver du ett värdeandelskonto som du kan öppna genom att ringa Nordea Kundtjänst. Mer information hittar du också på sidan Handla på nätet.Öppnas i nytt fönster

Jag har dispositionsrätt till min familjemedlems portfölj. Var ser jag hens placeringar?

Du ser fondplaceringar och värdeandelskonton som du har dispositionsrätt till i nätbanken och Nordea Investor. I den gamla nätbanken hittar du uppgifterna under Besparingar och placeringar > Mitt sparande. Placeringarna med stöd av dispositionsrätt syns i den nya nätbanken under dina egna placeringar. Som standardvärde visas bara dina egna placeringar, men uppe till höger på sidan kan du byta användare och se placeringar med stöd av dispositionsrätt. 

I Investor hittar du uppgifterna på fliken Mina placeringar. Du kan välja den portfölj som du vill se i rullgardinsmenyn upptill på sidan. Kontakta Nordea Kundtjänst om du vill se dina familjemedlemmars placeringar i nätbanken eller Investor.

Var hittar jag handelskalkyler och placeringsutskrifter?

Handelskalkyler hittar du enklast i Nordea Investor under Mina placeringar > Historik. Andra placeringsutskrifter, såsom fondrapporter, hittar du i den gamla nätbanken under Besparingar och placeringar > Mitt sparande > E-utskrifter.

Jag vill börja fondspara, hur gör jag det?

Vår digitala placeringsrådgivare NoraÖppnas i nytt fönster hjälper dig att börja fondspara enkelt samt välja fonder och en lämplig riskprofil. 

FondväljarenÖppnas i nytt fönster passar dig som vet din egen placeringsprofil. Utifrån din profil bygger Fondväljaren upp en diversifierad fondportfölj för dig. 

• Du kan också själv välja i vilka fonder du placerar – du kan köpa fondandelar eller ingå ett fondsparavtalÖppnas i nytt fönster i nätbanken. I den nya nätbanken kan du göra det under Spara och placera > Månadssparande.

Hur öppnar jag ett aktiesparkonto?

Du kan öppna ett aktiesparkonto i Nordea Investor. Logga in i Investor med dina bankkoder > välj ikonen Profil uppe till höger på sidan > Öppna aktiesparkonto. Det är avgiftsfritt att öppna ett aktiesparkonto, men användningen av det medför vissa kostnader. För handel inom aktiesparkontot debiteras normala förmedlings- och förvaringsavgifter enligt Nordeas prislista.

Aktiesparkontot öppnas inom två bankdagar och du ser det i din mobil- och nätbank samt Nordea Investor.

Mer information om aktiesparkontot och priserna finns här.Öppnas i nytt fönster

Hur överför jag pengar till mitt aktiesparkonto?

Du kan överföra pengar till ditt aktiesparkonto bara i Nordea Investor. Du kommer till Nordea Investor genom att i nätbanken välja Handla och placera på fliken Besparingar och placeringar. Till höger på sidan under Mina handelstjänster finns en länk på orange botten som för dig direkt till Nordea Investor. Du kan också logga in i Investor på adressen investor.nordea.fi eller via mobilbanken. 

I Investor överför du pengar till aktiesparkontot på sidan Mina placeringar. Om du använder Investor på en dator hittar du uppe till höger på sidan en rullgardinsmeny på grön botten. I menyn är alternativet Alla förvalt. Välj aktiesparkonto i menyn. Då öppnas uppgifterna om kontot i mitten av bildskärmen och du kan överföra pengar.

Om du använder Investor med din mobiltelefon eller surfplatta ska du välja webbläsarversionen för att kunna överföra pengar. Välj Mina placeringar i menyn uppe till vänster. Då öppnas rullgardinsmenyn på grön botten. Välj aktiesparkontot för att överföra pengar.

Du kan handla inom ditt aktiesparkonto i nätbanken. Om du har både ett värdeandelskonto och ett aktiesparkonto i Nordea, se alltid till att du har valt rätt konto då du bekräftar uppdraget. På penningkontot för aktiesparkontot ska alltid finnas minst det belopp för vilket du handlar, extra köpkraft är inte tillgänglig vid handel inom aktiesparkontot.

Kan jag överföra aktier från mitt värdeandelskonto till mitt aktiesparkonto?

Du kan inte överföra befintliga aktier till aktiesparkontot. Till aktiesparkontot kan du bara överföra pengar från ditt bruks- eller förmånskonto med vilka du kan köpa aktier på kontot.