Frågor och svar om lån och krediter

Frågor och svar om FlexAmortering och amorteringsfria månader

Vad är skillnaden mellan FlexAmortering och amorteringsfria månader?

FlexAmortering är en avgiftsfri egenskap i Nordeas lån, och med hjälp av den kan du minska beloppet av låneamorteringen eller låta bli att betala den. Du kan exempelvis betala hälften av amorteringen vilket betyder att du fortsätter att amortera lånet eller så kan du betala endast räntorna och kostnaderna. 

FlexAmortering flexar mer än amorteringsfria månader som är en ändring av engångsnatur i lånets betalningsplan som avtalats på förhand. Vid amorteringsfria månader avtalar du på förhand hur länge den amorteringsfria perioden pågår och för den tiden betalar du endast ränta och kostnader. Under den amorteringsfria perioden minskar inte lånebeloppet.

I båda fallen ska du senare betala de amorteringar som du nu hoppar över, och vanligtvis sker det genom att lånetiden förlängs.

Jag ansöker om FlexAmortering med min make. Hur kan en medsökande bekräfta ansökan?

Den andra intressenten får ett sms om att ansökan om ändring av betalningsplanen väntar på bekräftelse. Medsökanden bekräftar ansökan via samma sökkanal för FlexAmortering, dvs. på sidan www.nordea.fi/bostadslån. Den andra intressenten väljer Ansök om ändring av bostadslån och loggar in i tjänsten med kodappen, kodkalkylatorn eller med en annan banks koder. Det går att bekräfta ansökan också via länken Ansök om ändring i den gamla nätbanken. Efter att ansökan har bekräftats övergår den till Nordea för handläggning. 

Jag använder redan FlexAmortering. Kan jag höja beloppet av den?

I vissa fall kan du höja beloppet av FlexAmortering. Om det inte går att göra det är det ofta möjligt att ta en amorteringsfri period på sex månader genom att ändra betalningsplanen.

Jag använder redan FlexAmortering. Kan jag dessutom få amorteringsfria månader?

Om FlexAmortering ingår i lånet är den det primära och lättaste sättet att flexa med låneamorteringarna. Om du även vill ha amorteringsfria månader (t.ex. om du har utnyttjat det disponibla beloppet av FlexAmortering) är det möjligt utifrån en separat bedömning. 

Hur många amorteringsfria månader kan jag få med FlexAmortering?

FlexAmortering gäller hela lånetiden. Det disponibla beloppet av FlexAmortering minskar dock i den takt som du låter bli att betala amorteringar. Du kan kolla ditt disponibla belopp av FlexAmortering i dina låneuppgifter i mobil- och i den gamla nätbanken. Med hjälp av FlexAmortering kan du låta bli att betala amorteringen eller så kan du betala bara en del av den. I allmänhet är FlexAmortering 5–10 % av lånebeloppet, och i antalet amorteringsfria månader är det ungefär 1–2 år. 

När börjar amorteringsfria månader som jag ansökt om?

Både amorteringsfria månader och FlexAmortering börjar från och med följande betalningsrat. Det är ändå viktigt att du gör ändringen i god tid så att kundtjänsten hinner handlägga din ansökan om ändring före nästa förfallodag. 

I fråga om befintlig FlexAmortering ber vi dig notera att du ska göra ändringen av lånets månadsrat före kl. 23.00 senast dagen före den ursprungliga förfallodagen för betalningsraten. Om den ursprungliga förfallodagen för din betalningsrat infaller på ett veckoslut och du vill flytta förfallodagen från lördag till måndag ska du göra det senast kl. 23.00 föregående fredag. Om förfallodagen för din betalningsrat infaller på en söndag och betalningsdagen har flyttats till måndag ska du flytta förfallodagen senast kl. 23.00 föregående lördag.

Vad gör jag om det dagen före förfallodagen ser ut att mitt konto kommer att debiteras med min låneamortering trots att jag ansökt om ändringen innan månadsraten syntes i betalningar som förfaller?

Om det ser ut att ditt konto kommer att debiteras med amorteringen av din månadsrat på lånets förfallodag och du absolut vill att ändringen gäller redan innevarande månad ring Nordea Kundtjänst på numret 0200 5000 (lna/msa) så handlägger vi din ansökan med detsamma. 

Vi hoppas att du ansöker om ändring i god tid i förväg så att du inte överbelastar vår kundtjänst.

Hinner amorteringsfrihet träda i kraft före förfallodagen för följande låneamortering?

Om din följande låneamortering ännu inte syns i betalningar som förfaller, träder ändringarna i kraft från följande månadsrat. Om din följande amortering redan syntes i betalningar som förfaller när du lämnade ansökan, träder ändringen i kraft från därpå följande månadsrat. 

På grund av den stora efterfrågan kan handläggningen av ansökningarna dröja, och då kan det hända att den amortering som följer efter ansökan syns i betalningar som förfaller på samma sätt som den syntes före ändringen. Då vi handlägger din ansökan tar vi ändå bort andelen av amorteringen för raten i fråga. 

Amorteringsfria månader skjuter upp betalningen av raterna in i framtiden.

Frågor och svar om bostadslån

Hur ansöker jag om bostadslån?

Du kan ansöka om bostadslån genom att fylla i ansökan på nätet.

Tarvitseeko minulla olla omia säästöjä kun olen hakemassa asuntolainaa?

Lainakatto säätelee myönnettävän asuntolainan määrää, joka voi olla ensiasunnon ostajalle enintään 95 % lainalle annettavien vakuuksien arvosta. Tämän lisäksi sinulla on siis oltava vähintään 5 % kauppahinnasta omia säästöjä. Muilla kuin ensiasunnon ostajilla lainan määrä voi olla enintään 90 % lainalle annettavien vakuuksien arvosta. Tällöin on omia säästöjä oltava 10 % kauppahinnasta. 

Asunnon arvosta yleensä 75 % huomioidaan lainalle vakuusarvona. Lainamäärän ollessa suurempi kuin 75 % asunnon arvosta, niin silloin tarvitset lisävakuuksia.

Lue lisää asuntolainan vakuuksista.

Hur kan jag ändra månadsraten för lånets amortering?

Med hjälp av FlexAmortering kan du i mobil- eller nätbanken antingen minska eller öka månadsraten som du ska betala. Om du ännu inte har anslutit FlexAmortering till ditt bostadslån, kan du göra det här.Öppnas i nytt fönster Om du vill betala en extra amortering ring vår kundtjänst på 0200 5000 och identifiera dig i början av samtalet.

Hur kan jag ändra mitt befintliga bostadslån?

Genom att ändra betalningsplanen för lånet kan du anpassa egenskaperna i ditt lån. Du kan ansöka om ändring av lånets förfallodag, beloppet av månadsraten, amorteringsmetoden, skötselkontot och referensräntan. Dessutom kan du ansöka om FlexAmortering eller amorteringsfria månader.

Miten toinen hakija voi vahvistaa lainahakemuksen?

Pääset vahvistamaan hakemuksen täältäÖppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om konsumentkredit

Hur kan jag ansöka om lån för överraskande utgifter eller större anskaffningar, t.ex. för nya möbler, renovering eller resor?

Med Flexkredit kan du lätt förverkliga dina drömmar och göra anskaffningar. Du kan få kredit från 2 000 euro upp till 50 000 euro. Du kan enkelt ansöka om Flexkredit via vår webbplats. Lämna ansökan genom att välja Våra tjänster > Lån och konsumentkredit > Flexkredit > Ansök om Flexkredit på webben.  

Lånekalkylatorn hjälper dig att räkna ut hur stor Flexkredit du behöver. 

Med hjälp av vår lånekalkylator kan du enkelt och snabbt välja ett kreditbelopp och en månadsrat som passar dig. Du ser enkelt även återbetalningstiden för det lånebelopp som du behöver. Du kan också lämna en låneansökan genast när du har hittat en lämplig kombination. Observera att lånekalkylatorn ger ett indikativt belopp. 

Hur länge tar det att handlägga min låneansökan?

Vi handlägger ansökningarna i den ordning vi får dem. I regel tar handläggningen 3 bankdagar. Om du har lämnat en ansökan om bostadslån kontaktar vi dig när vi har handlagt ansökan. Du får ett beslut om kort- och Flexkredit med ett meddelande i mobil- och nätbanken oftast redan dagen efter att du lämnade ansökan. Du hittar beslutet under Kontakta oss i mobil- och nätbanken.   

Vilka är kriterierna för att få kredit?

För att vi kan bevilja dig kredit ska du ha tillräckliga regelbundna inkomster för att betala dina kreditkostnader, skött dina tidigare krediter väl och dina kreditupplysningar ska vara i skick. Som regelbundna inkomster räknas i regel lön och pension.

Vi fattar kreditbeslutet utifrån ansökan. Då vi fattar kreditbeslut beaktar vi alla uppgifter du angett i ansökan och gör en helhetsbedömning av dem.  

Hur kan jag ändra min konsumentkredit, t.ex. få en amorteringsfri månad eller återbetala krediten?

Du kan ändra din Flexkredit, lägga till en amorteringsfri månad eller betala hela den återstående krediten genom att skicka oss ett meddelande via nätbanken eller kontakta Nordea Kundtjänst via chatten eller per telefon. 

Du kan 

– lägga till en amorteringsfri månad (avgiftsfritt) 

– ändra amorteringsprocenten (avgift enligt prislista om betalningstiden förlängs med 14 dagar eller mer) 

– ändra förfallodagen (avgiftsfritt). 

 Du kan återbetala hela det återstående kreditbeloppet eller en del av det genom att använda referens- och kontonumret på din tidigare faktura. Då får du ännu en faktura med de slutliga räntorna eller avgifterna som du ska betala. 

Hur kan jag höja beloppet av min konsumentkredit?

Du kan ansöka om en höjning av din Flexkredit i Nordea Kundtjänst eller nätbanken om länken Höj ditt kreditbelopp finns i nätbanken. I annat fall kan du ansöka om ny Flexkredit.

Hur kan jag återbetala hela den återstående konsumentkrediten?

Du kan återbetala hela det återstående kreditbeloppet eller en del av det genom att använda referens- och kontonumret på din tidigare faktura. Då får du ännu en faktura med de slutliga räntorna eller avgifterna som du ska betala. 

Hur ändras lagstiftningen om konsumentkrediter och kortkrediter för konsumenter?

På grund av den exceptionella situationen med coronaepidemin ändras bestämmelser som ingår i konsumentskyddslagen tillfälligt. Ingen av ändringarna gäller dock bostadskrediter eller konsumentkrediter med en bostad som säkerhet. Ändringarna träder i kraft 1.7.2020 och gäller till slutet av 2020. 

Enligt bestämmelsen om räntetak kan räntan på konsumentkrediter vara högst 10 %. Räntan på de konsumentkrediter som Nordea beviljar har i huvudsak redan understigit 10 %. Ränteändringen gäller inte kreditkort. 

Avgifterna för konsumentkrediter ändras inte.