Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas digitala tjänst Trade Portal

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Trade Portal och har publicerats 15.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Möjligt att uppfatta  

1.1.1 Innehåll som inte är text (A), allt innehåll som inte är text, som presenteras för användaren har ett textalternativ med samma syfte: 

 • Textalternativen till vissa bilder saknas och vissa bilder använder bildnamnet som alternativ text.

1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade) (A), tillhandahahålla undertexter för video med ljud: 

 • Det finns inga undertexter till publicerade videor.

1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediaalternativ (förinspelat) (A), Video med ljud har alternativ: 

 • Det finns inga alternativ till tillgängligt videomaterial.

1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad) (AA), Användare har tillgång till ljudbeskrivning av videomaterial: 

 • Det finns ingen ljudbeskrivning för tillgänglig video, vilket försvårar för användare som är nedsatt syn eller hörsel att få tillgång till den visuella informationen i synkroniserad media.  

1.3.1 Information och relationer (A), Logisk struktur: 

 • Information och relationer mellan element kan inte tydliggöras för användare som tar hjälp av alternativ teknik.

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden (AA), varje ifyllnadsfält måste kunna bestämmas av ett program, en användare ska kunna autopopulera ifyllnadsfält: 

 • Värdet på taggar är avslaget och webläsaren kommer inte kunna identifiera syftet med ifyllandsfälten.

1.4.1 Användning av färger (A), Använd inte presentation som enbart vilar på färgval: 

 • "Powered by Export-Entreprises.com” link är inte urskiljbar då den enkom vilar på färg. Den används i varje sida i fotnotssektionen.

1.4.3 Kontrast (minimum) (AA). Kontrastration mellan text och bakgrund är åtminstone 4:5:1:

 • Kontrastration för nästa sidas länk uppfyller inte 4.5-gränsen.

1.4.4 Förändring av textstorlek (AA), Text kan skalas upp till 200% utan förlust av innehåll eller funktion:

 • Uppskalning av text kan leda till att vissa menyer blir otillgängliga.

1.4.13 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla (AA). Element som visas vid hovrande eller fokus (förutom navigationstips) ska vara möjligt att bortse från (Esc):

 • Funktionstips försvinner när fokus flyttas inom dessa, vilket gör det svårt för användare att läsa information i dessa funktionstips.

Hanterbart

2.1.1 Tangentbord (A), Åtkomligt med bara tangentbord: 

 • Trade Portal går inte att välja med bara tangentbord.

2.2.1 Justerbar tidsgräns (A): 

 • Det finns ingen varning innan en session timar ut.

2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A), tillhandahålla ”gå direkt till innehåll”-länk: 

 • Användare måste navigera genom sidhuvud och sidfot på varje sida för att nå det primära innehållet.

2.4.3 Fokusordning (A), logisk ordning: 

 • Det är inte möjligt att använda tab-funktionen för att fylla i formulär i en logisk ordning.

2.4.7 Synligt fokus (AA), Tillse att tangentbordsfokus är synligt och klart: 

 • Tangentbordsindikator är inte tillgänglig under sidnavigering.

Begripligt

3.1.1 Sidans språk (A), Det huvudsakliga mänskliga språket på varje webbsida kan tydliggöras automatiskt:

 • Tjänstens html-sidor har inget förvalt språk.

3.3.1 Identifiering av fel (AA), tydlig identifiering av ifyllnadsfel:

 • Sidorna innehåller vissa felmeddelanden, men inte ARIA attribut som möjliggör att all assisterande teknologi kan läsa felmeddelandet efter mer än en felaktig inmatning.

3.3.2 Etiketter eller instruktioner (AA), Etikettelement och givna instruktioner:

 • Vissa fält saknar tydlig etikett eller instruktion.

Robust

4.1.1 Parsing (A), Inge större kodfel: 

 • Element ID är inte unikt för flera element.

4.1.2 Namn, roll, värde (A), Bygg alla element för tillgänglighet: 

 • Etiketter och roller saknas för vissa komponenter.

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (A), Innehåll som uppdateras dynamiskt måste notifieras för användare som använder assisterande teknologi utan att ge upphov till visuellt fokus: 

 • Inga statusmeddelanden har implementerats för användare som använder assisterande teknologier.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster