Tillgänglighetsutlåtande för nättjänsten Talk with Nordea Private Banking

Detta tillgänglighetsutlåtande redogör för hur nättjänsten talk.nordea.fi följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister som finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Nordea Bank Abp ansvarar för denna nättjänst. Vi vill att så många kunder som möjligt kan använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten då vi utvecklar våra digitala tjänster.

Iakttagelserna i detta tillgänglighetsutlåtande grundar sig på tredje parts bedömning om huruvida nättjänsten uppfyller de lagstadgade kraven. Detta utlåtande har upprättas 21.12.2020. Utlåtandet har senast uppdaterats 21.12.2020.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna nättjänst uppfyller till stor del de lagstadgade tillgänglighetskraven på nivåerna A och AA (WCAG-kriterium 2.1). Nättjänsten har några tillgänglighetsbrister som beskrivs närmare nedan.

Detaljerade uppgifter om teknisk tillgänglighet

Webbtjänsten uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Innehåll och funktioner som ännu inte är tillgängliga

 • På webbplatsen finns bilder och grafik som saknar beskrivande textmotsvarigheter, såsom ”logo” eller text som felaktigt är på engelska ”back to home”. (WCAG 1.1.1)
 • På vissa sidor saknas rubrik på första nivån och sidornas rubrikhierarki är ställvis oklar. (WCAG 1.3.1)
 • Skärmläsaren tolkar huvudnavigeringen som två olika förteckningar vilket förvirrar användare av skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Det går inte att reglera ljudstyrkan för videoklipp med skärmläsaren. (WCAG 1.4.2)
 • På webbplatsen finns text som överlappar bilder. Då uppstår punkter där kontrasten är för liten. (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)
 • På sidan finns inte en länk till huvudinnehållet. Dessutom borde det finnas synlig sökväg (brödsmulor) eller sidkarta för att underlätta navigeringen. (WCAG 2.4.1 och WCAG 2.4.5)
 • På vissa finskspråkiga sidor finns sidrubriker på engelska, t.ex. ”archives”. (WCAG 2.4.2)
 • I nättjänsten finns några inexakta länktexter. (WCAG 2.4.4)
 • På sidan finns rubriker som inte är beskrivande. (WCAG 2.4.6)
 • På den finskspråkiga sidan finns element på engelska. (WCAG 3.1.2)
 • Sidan med sökresultaten öppnas inte med vissa skärmläsare och en extra felaktig sida visas även för andra skärmläsare. (WCAG 4.1.3)
 • Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehål

  • I nättjänsten finns videoklipp som saknar antingen textning, länk till textmotsvarighet eller ljudbeskrivning (WCAG 1.2.2, 1.2.3, WCAG 1.2.5). Ljud- och videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver enligt lag inte göras tillgängligt retroaktivt.

  Vi strävar efter att åtgärda bristerna ovan före Januari 2021.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster 

Vill du bli Private Banking-kund?  

Kontakta oss

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift