Kortsäkerhet

Ta lika väl hand om ditt kort som kontanter och försäkra dig regelbundet om att kortet finns kvar. Lämna inte kortet utan uppsikt till exempel i bilen eller på restaurangbordet, arbetsplatsen eller hotellrummet. Om kortet förkommer eller blir stulet ska du omedelbart spärra det genom att ringa spärrtjänsten (020 333).

Ett kort är säkrare än kontanter

Avgränsningen ökar säkerheten vid användning av kortet, eftersom det då kan användas endast inom de gränser du angett. Du kan vid behov justera kortinställningarna i nät- eller mobilbanken.

 • Du kan ange säkerhetsgränser i euro för inköp och kontantuttag med kortet per dygn.
 • Med de geografiska inställningarna kan du avgränsa kortets geografiska användningsområde. Den geografiska avgränsningen gäller inte inköp på webben.
 • Med webbinställningarna tillåter eller spärrar du nätbetalningar.

Kortsäkerhet

Kontakta oss

Allmänna rekommendationer för användningen av kort

 • Använd kortet enligt Nordeas kortvillkor.
 • Förvara kortet och pinkoden alltid separat. Kortet och pinkoden är personliga.
 • Ge aldrig kortet eller avslöja pinkoden till någon annan. Inte ens anställda i banken eller polisen ber om koden till ditt kort.
 • Se alltid till att utomstående inte ser pinkoden när du knappar in den i automater och betalterminaler.
 • Om du märker att kortet förkommit spärra det omedelbart genom att ringa spärrtjänsten på 020 333, besöka närmaste kontor eller kontakta Nordea Kundtjänst. Gör också en polisanmälan om ditt kort blir stulet. 
 • Följ upp dina korttransaktioner i nätbanken eller på fakturan. Om du inte kan identifiera ett inköp ska du lämna en begäran om utredning till banken på nordea.fi, ringa Nordea Kundtjänst eller besöka ett kontor.
 • För att säkerställa att betalningen sker smidigt också på resor rekommenderar vi att du tar med dig två kort när du reser. Om ett kort förkommer eller blir stulet, kan du betala med det andra kortet.

Instruktioner för användning av kortet i olika situationer

Användning av kortet i betalterminaler och automater


 • Var uppmärksam när du använder ditt kort för att betala eller ta ut kontanter i automat. Var försiktig om du märker något som avviker från det normala. 
 • Använd din hand som skydd när du knappar in koden. 
 • Kontrollera alltid slutsumman för inköp innan du knappar in din kod och be om ett kvitto. 
 • Förhåll dig försiktigt till personer som vill hjälpa dig eller ge dig råd när du tar ut pengar i automat.
 • Kom ihåg att ta både kortet och pengarna ur automaten. 
 • Om du märker att det är något suspekt med automaten, låt bli att använda den och kontakta banken eller automatskötaren vars kontaktuppgifter finns på automaten.

Instruktioner för nätbetalningar


 • Vi rekommenderar att du tillåter nätanvändning av ditt kort endast under den tid du gör inköp. Du kan enkelt justera webbinställningarna i nätbanken (Kort -> Användningsområde och Internet) eller i mobilbanken.
 • Kortets nummer och giltighetstid ska alltid anges i samma format som på kortet.
 • Förvara alltid utskriften, kopian eller korrespondensen med säljföretaget i anknytning till beställningen.
 • Försäkra dig om att företaget har ditt telefonnummer och din adress och att du vet hur du kan framföra klagomål om inköpet.
 • Ge inte ut kortnumret om du inte tänker köpa någonting.
 • Skicka inte ditt kreditkortsnummer via öppen e-post.

Skydda din enhet

Du kan göra det säkrare att sköta ärenden över webben genom att regelbundet uppgradera din webbläsare, använda en brandvägg som begränsar internettrafik och uppgradera datorns antivirusprogram.

Läs mer

Internethot

Om du får ett e-postmeddelande där du ombes ge information om dina bankrelaterade ärenden bör du förstöra meddelandet och under inga omständigheter svara på det.

Läs mer

Säkerhet

När det gäller elektroniska banktjänster inverkar utöver datorns, nätförbindelsens och nätbankens egenskaper också användarens eget handlande på säkerheten.

Läs mer

Rapportera bedrägeriförsöket

Om du misstänker otrogen på nätet kontakta Nordea omedelbart.

Läs mer