Internethot

Skadliga program

Skadliga program är oönskade program som har installerats på din enhet (dator, surfplatta eller telefon) utan ditt medgivande eller din vetskap. Skadliga program kan också spridas via USB-minnen, så tumregeln är att du aldrig bör använda USB-minnen som du hittar eller lånar från vänner eller kolleger.

De här programmen har utvecklats för att skada eller störa ett system. De kan också användas för att ge nätbrottslingar kontroll över en enhet eller stjäla personliga uppgifter.

Exempel på skadliga program är virus, maskar och trojaner.

Kontakta oss

Nätfiske

Phishing eller nätfiske går ut på att fiska fram person-, kort- eller nätbanksidentifieringsuppgifter per e-post eller telefon och/eller med hjälp av förfalskade webbsidor. Uppgifterna samlas i brottsligt syfte.

Skydda din enhet och dina program

Både du som kund och Nordea som bank är skyldiga att skydda konfidentiella uppgifter och se till att de inte missbrukas.

Det är Nordeas ansvar att hela tiden tillhandahålla så säkra onlinetjänster som möjligt. Använd sunt förnuft och var noga med säkerheten när du är ute på internet.

Du bör skydda dina enheter (dator, mobiltelefon och surfplatta) och dina uppgifter med hjälp av lösenord. Välj lösenord som är lätta för dig att komma ihåg, men svåra för andra att lista ut. Använd inte användar-ID, namn, ord, populära fraser, födelsedagar eller liknande i dina lösenord. Var extra försiktig när du hanterar dina lösenord och se till att ingen annan har tillgång till dem.

Nätfiske efter bankkoder per e-post

Nätfiske efter bankkoder per e-post

På samma sätt som spammare utnyttjar nätfiskare e-postadresser som man kommit över på olika sätt och skickar massvis med phishingmeddelanden till olika adresser. De vet inte hos vilken bank mottagaren är kund. Bedragarna får inte e-postadresser eller andra personuppgifter från bankerna. Syftet är att stjäla pengar med hjälp av de uppgifter som bedragarna kommit över kriminellt.

Nätfiske efter bankkoder per telefon
I sociala medier
Har du fått ett phishingmeddelande?

Kortsäkerhet

Meddela genast spärrtjänsten om ditt kort förkommer, blir stulet eller fastnar i en automat i utlandet.

Läs mer

Rapportera bedrägeriförsöket

Om du misstänker otrogen på nätet kontakta Nordea omedelbart.

Läs mer

Skydda din enhet

Du kan göra det säkrare att sköta ärenden över webben genom att regelbundet uppgradera din webbläsare, använda en brandvägg som begränsar internettrafik och uppgradera datorns antivirusprogram.

Läs mer

Säkerhet

När det gäller elektroniska banktjänster inverkar utöver datorns, nätförbindelsens och nätbankens egenskaper också användarens eget handlande på säkerheten.

Läs mer