Hantering av personuppgifter och cookies

Nordea Bank AB (publ) behandlar personuppgifter i enlighet med finsk personuppgiftslag och lagstiftning om kreditinstitut. Banken iakttar kraven på banksekretess och integritetsskydd i all sin verksamhet.

Nordea Bank AB (publ) behandlar personuppgifter för att sköta och utveckla uppgifter och tjänster i anknytning till kreditinstituts- och försäkringsverksamhet, för att identifiera de registrerade personerna, för att hantera kontaktuppgifter och risker, för att rikta direktmarknadsföring och tjänster till kunder och för att sköta förvarings-, rapporterings- och förfrågningsförpliktelser enligt lag och myndigheternas föreskrifter och anvisningar.

Nordea Bank AB (publ) spelar in telefonsamtal och sparar e-postmeddelanden för att bekräfta deras innehåll om händelsen eller betjäningssituationen kräver det. Banksekretessen och bestämmelserna om dataskydd förhindrar banken från att överlåta uppgifterna till utomstående utan tillstånd av personen i fråga, om lagstiftningen inte möjliggör överlåtandet av uppgifterna.

Personuppgifterna samlas in från de personer som ingår i kundregistret och deras representanter, offentliga myndighetsregister, registret över betalningsstörningar och andra tillförlitliga källor. Nordea Bank AB (publ) använder också personliga kreditupplysningar om tjänstens eller produktens karaktär kräver det. Kreditupplysningarna inhämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Nordea Bank AB (publ) kan inom lagens ramar överlämna och ta emot personuppgifter om de registrerade till och från bolag eller organisationer i Finland eller utomlands som vid var tid hör till samma inhemska eller utländska koncern eller ekonomiska sammanslutning. Uppgifterna kan också överlämnas till myndigheterna. Dessutom kan personuppgifter i samband med ett företagsarrangemang eller -förvärv överlämnas till den andra parten i affären, om överlämnandet av uppgifter passar ihop med syftet med behandlingen av personuppgifterna.

Den registrerade har rätt att kontrollera de personuppgifter som gäller personen själv och kräva att en registeruppgift som med tanke på behandlingen är felaktig eller bristfällig ska rättas till eller kompletteras och att en onödig eller föråldrad uppgift ska slopas i registret. Dessutom har den registrerade rätt att förbjuda användningen av de uppgifter som gäller personen själv för direktmarknadsföring eller andra motsvarande marknadsföringssyften. Den registrerade ska framföra dessa begäran på Nordea Bank AB (publ) kontor, i nätbanken eller kundtjänsten.

En registerbeskrivning som avses i personuppgiftslagen finns tillgänglig på Nordea Bank AB (publ) kontor och webbplats.

Registerbeskrivning (pdf, 13 KB)Öppnas i nytt fönster (Kundregister)

Registerbeskrivning (pdf, 10 KB)Öppnas i nytt fönster (Register över potentiella kunder)

Principer om personuppgiftshantering för Nordeas webbplats och nätbanken för privatkunder

Allmänt

Nordea samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av samt datatrafiken och händelserna på Nordeas webbplats. Uppgifterna om datatrafiken kan kopplas ihop med de personer som besöker webbplatsen och användas för förmedling, fördelning och sändning av meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för identifiering av enskilda personer med undantag för de kunder som använder Nordeas nätbank.

Nordea kan vid behov skaffa dylika uppgifter också från tredje parter.

På vissa tjänster som erbjuds via Nordeas webbsidor kan man tillämpa annorlunda praxis för integritetsskydd.

Vilka uppgifter samlas in?

Nordea samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Nordeas webbplats: 

  • IP-adress
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc)
  • Operativsystem (Windows etc) Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Syfte

Nordea lagrar statistiska uppgifter om användningen av sin webbplats för att säkerställa nätverkets tekniska funktion. Med hjälp av uppgifterna får Nordea också en uppfattning om besökarnas användarupplevelser och kan utnyttja uppgifterna i utvecklingen av webbplatsen.

Nordea använder de statistiska uppgifterna om besök på sin webbplats i syfte att förbättra sina elektroniska tjänster och att allt bättre förstå kundernas och besökarnas behov. Uppgifterna används för utveckling av uppgifter och tjänster i anslutning till kreditinstitutsverksamheten.

Vem handlägger uppgifterna?

Nordea övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till utomstående. Nordea kan dock anlita underleverantörer i behandlingen av informationen. För tillfället behandlar det amerikanska bolaget Webtrends personuppgifterna för Nordea Banks räkning. Webtrends är världsledande inom insamling av webbstatistik. För att skydda integriteten följer bolaget Europaparlamentets och rådets dataskyddsdirektiv (oktober 1995) med stöd av standardavtalsklausulerna i kommissionens beslut 2010/87/EU den 5 februari 2010.

Nordea kan också anlita andra underleverantörer i fråga om kundbetjäning, marknadsföringsanalyser eller kontakter med ekonomiska aktörer.

Nordeas underleverantörer får aldrig använda uppgifterna till någonting annat än de ändamål som Nordea fastställt.

Nordea kan använda de uppgifter som kunderna ger i nätbanken för privatkunder till vissa ändamål, såsom analysering och marknadsföring.

Användning av cookies

Nordea kan samla in information automatiskt genom att använda cookies. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på besökarens enhet. Textfilen innehåller uppgifter som används bland annat för att underlätta användningen av webbplatsen.

Nordea använder både sessionsspecifika och bestående cookies.

Om du inte vill tillåta cookies kan du ändra på webbläsarens inställningar. Notera att Nordea anser att du har tillåtit användningen av cookies om du inte stänger av dem.

För att du ska kunna använda Nordeas nätbankstjänster ska du tillåta sessionsspecifika cookies. Tack vare cookies kan du enkelt och smidigt sköta dina bankärenden. Cookies försvinner när du loggar ut från Nordeas tjänster.

Stäng av cookies

Anvisningar för hur du kan stänga av cookiesÖppnas i nytt fönster

Ytterligare uppgifter

Om du har frågor om denna artikel eller Nordeas sätt att använda de insamlade uppgifterna om användningen av webbplatsen ta kontakt.