Frågor och svar om kort och betalningar

Om kortet förkommer eller missbrukas

Hur spärrar jag ett kort som förkommit eller stulits?

Enklast spärrar du kortet i mobilbanken. Välj kortet i avsnittet Konton i mobilbanken-> Säkerhet och sedan Spärra kortet. Du kan spärra kortet tillfälligt eller permanent. Om du spärrar kortet permanent får du automatiskt ett nytt kort.

Vad ska jag göra om mitt kort förkommer?

Spärra kortet omedelbart om det har förkommit eller dina kortuppgifter har hamnat i fel händer. 

I mobilbanken spärrar du kortet genom att välja Kortuppgifter > Säkerhet > Spärra kort permanent. I den nya nätbanken spärrar du kortet under Ekonomi > Kort > välj kortet du vill spärra > Spärrning > Avsluta ditt kort. Du får automatiskt ett nytt kort inom 1–2 veckor.

Om du tror att du ännu kan hitta kortet kan du spärra det tillfälligt.

Hur meddelar jag att kortet har försvunnit och gör en reklamation?

Om ditt kort försvinner eller hamnar i fel händer ska du agera snabbt. Du kan omedelbart spärra kortet tillfälligt eller helt i mobilbanken. Om ditt kort har hamnat i fel händer och du upptäcker kontotransaktioner som du inte känner igen, gör en kortreklamation. Se anvisningar om vad du ska göra om kortet försvinner och hur du gör en kortreklamation.Öppnas i nytt fönster

Hur och när gör jag en kortreklamation?

Kontakta först det företag som debiterat ett köp som du inte känner igen. Om du inte kan reda ut fallet med företaget eller du inte når det, spärra ditt kort i mobilbanken eller den nya nätbanken eller genom att ringa Spärrtjänsten för kort +358 20 333 (24 h/dygn).

Meddela banken om de transaktioner som du inte gjort genom att fylla i en kortreklamationsblankett. Observera att du kan reklamera bara de debiteringar som redan gjorts, inte täckningsreserveringar.

Läs anvisningarna om kortreklamationerÖppnas i nytt fönster. Här hittar du också reklamationsblanketten och anvisningarna om hur du skickar den.

Obs! Du kan reklamera transaktioner med kreditkort som börjar med 522 som Nordea Bank beviljat elektroniskt på adressen https://www.nets.eu/fi-fi/asiakaspalvelu/Pages/Oikaisupyynt%C3%B6.aspx

Användning av kort

Mitt kort fungerar inte, vad ska jag göra?

Att kortet inte fungerar kan bero på många saker. Ta del av med information om typiska situationerÖppnas i nytt fönster där kortet inte fungerar och hur du kan börja använda det igen.

Jag har glömt pinkoden till mitt kort. Var hittar jag den?

Du kollar pinkoden enklast avgiftsfritt i mobil- och nätbanken. I mobilbanken ser du pinkoden genom att i kortuppgifterna välja Pinkod-> Visa pinkod. I nätbanken kollar du pinkoden under: Översikt eller Ekonomi -> Kort -> välj kort -> Kolla pinkod -> Visa pinkod.

Hur ändrar jag kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområden och begränsningar för internetanvändning?

Du kan ändra begränsningarna i den gamla nätbanken för privatkunder under Daglig ekonomi > Kort > Säkerhetsgränser/Användningsområde och internet. 

I den nya nätbanken kan du ändra kortets säkerhetsinställningar under Ekonomi -> Kort -> välj kortet vars inställningar du vill ändra -> ändra kortinställningar under Kortuppgifter.

Du kan också ändra inställningarna i mobilbanken. Välj kort i avsnittet Konton i mobilbanken och sedan Redigera.

Hur beställer jag ett nytt kort om mitt kort har gått sönder?

Du kan beställa ett nytt kort i nätbanken. För förnyelse av kortet debiteras en avgift enligt prislistan.

Hur aktiverar jag funktionen för kontaktlösa betalningar på Nordeas kort?

Funktionen för kontaktlösa betalningar ingår i alla nya kort som Nordea beviljar och i kort som förnyas. När du för första gången betalar med ett kort med funktionen för kontaktlös betalning ska du mata in kortet i betalterminalen och knappa in din pinkod. Funktionen för kontaktlösa betalningar på debet aktiveras då du betalar ett köp på debet och funktionen på kredit aktiveras då du betalar på kredit. 

Med funktionen för kontaktlösa betalningar kan du betala köp på under 50 euro utan att slå in pinkoden.

Du betalar kontaktlöst genom att föra kortet nära betalterminalen. Betalterminalen ger en ljud- och ljussignal samt visar en text om att betalningen lyckades. Du får ett kvitto på ditt köp som vanligt.

Observera att köp som du betalar kontaktlöst med ett Stockmann Mastercard eller Finnair Plus Mastercard debiteras på kredit trots att det skulle vara fråga om ett kombikort.

Hur förnyar jag mitt kort vars giltighetstid håller på att gå ut?

Ett kort vars giltighet går ut förnyas automatiskt. Ditt kort fungerar normalt fram till utgången av den sista giltighetsmånaden som framgår av kortets framsida. Ditt nya kort skickas dig per post senast två veckor före utgången av giltighetstiden. Kolla om du redan har fått ditt nya kort per post. 

Hur säger jag upp och avslutar mitt kort?

Om du vill säga upp och avsluta ditt kort kan du kontakta Nordea Kundtjänst via chatten eller per telefon på 0200 5000. Betjäningstiden är mån–fre kl. 8–18. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha minst två kort. På det sättet är du inte illa ute om ditt enda kort går sönder eller försvinner. Kontrollera om ditt paket avgiftsfritt innehåller två kort Mobil Plus-paket och BaspaketÖppnas i nytt fönster.

Jag har beställt ett nytt kort. Hur får jag det?

Nordeas kort levereras i första hand till den adress i Finland som kunden gett Nordea. Du får kortet ungefär en och en halv vecka efter att du beställt det. Leveransen är avgiftsfri. 

Kortet kan också beställas med snabbeställning till den adress i Finland som kunden gett Nordea. Kortet förväntas anlända inom en vecka. Snabbeställningen som kostar 10 euro ska göras via Nordeas Kundtjänst.

Ytterligare information om hur kort levereras bl.a. till en utländsk adress får du i Nordea Kundtjänst.

Fakturering och utredning av transaktioner

Hur kan jag kontrollera transaktioner på min kortkredit?

Du kan se transaktionerna och saldot på kreditkortet i följande kanaler: Nordea Wallet, mobil- och nätbanken samt Nordea Finans tjänst OmaLuotto som du kan logga in i med andra bankers koder. Dina fakturor ser du också i e-fakturaarkivet. Din kreditkortsfaktura är kontoutdraget för din kredit.

I mobilbanken ser du dina kreditkortstransaktioner genom att välja önskat kort på förstasidan eller i menyn Konton. Beroende på korttypen kan du se transaktioner för 1–3 månader. Äldre transaktioner ser du på dina tidigare fakturor eller i Nordea Wallet.

I den nya nätbanken ska du på förstasidan välja önskat kort för att kolla dina kreditkortstransaktioner. Beroende på korttypen kan du se transaktioner för 1–3 månader. Om du inte ser dina korttransaktioner, börja använda förfrågan om korttransaktioner. Äldre transaktioner ser du på dina tidigare fakturor eller i Nordea Wallet.

Aktivera förfrågan om korttransaktioner i den gamla nätbanken. Välj Redigera nätbanken > Tilläggstjänster till kortkrediter > kryssa för Transaktionsförfrågan > Spara. Transaktionsförfrågan är avgiftsfri.

Observera att fakturautställarens namn på fakturan kan avvika från säljarens namn vid kortköpet, t.ex. i fråga om restauranger och taxiföretag.

Vad betyder den räntefria betalningstiden på 30 dagar på kortkrediten?

En räntefri betalningstid innebär att du i praktiken får ett gratis lån i minst 30 dagar.  

Exempel på köp av en dammsugare

Du har avtalat om att förfallodagen för din kreditkortsfaktura är den 15:e varje månad. Faktureringsperioden är 25.3–26.4. Du gör klokt i att välja den dag som du regelbundet får inkomster som förfallodag och betala fakturan då. 

1.4 Du köper en dammsugare.

15.4 Förfallodagen för kreditkortsfakturan då du ska betala fakturan för föregående faktureringsperiod, dvs. mars.

26.4 Faktureringsperioden byts, och de produkter som du köper efter den här dagen faktureras i juni.

15.5 Förfallodagen för dina köp i april, i detta fall även för dammsugaren.

Om du bestämmer dig för att köpa dammsugaren först 26.4, ska du ändå betala den 15.5. Men om du köper den först 27.4, är förfallodagen 15.6. Du kan optimera faktureringsperioden för din kreditkortsfaktura så att den blir så lång som möjligt. Genom att köpa dammsugaren 27.4 kan du få rentav 45 dagar räntefri betalningstid på den.

Hur ändrar jag förfallodagen och amorteringsprocenten på min kreditkortsfaktura?

Du kan ändra förfallodagen och amorteringsprocenten för kreditkortet i den gamla nätbanken för privatkunder under: Daglig ekonomi > Kort > Ändringar i kortkrediten > Övriga ändringar i kortkrediten. Att byta förfallodag kostar ingenting, men för ändring av amorteringsprocenten tar vi ut en avgift enligt prislistan.

Hur kan jag själv ändra faktureringen av min kortkredit?

Du kan ändra och kontrollera förfallodagen för din kreditfaktura, amorteringsprocenten samt dina amorteringsfria månader i den gamla nätbanken under Daglig ekonomi > Kort > Ändringar i kortkrediten. Om du ändrar amorteringsprocenten tar vi ut en avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen.

Du kan avtala om att ändra förfallodagen eller amorteringsprocenten för en faktura som redan bildats genom att kontakta vår kundtjänst via chatten eller per telefon 0200 5000 (lna/msa). Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändringen.

Du hittar uppgifterna om faktureringsperioden för krediten, dina månatliga transaktioner och betalningsuppgifterna i din kreditfaktura. Specifikationerna av e-fakturor finns i nät- och mobilbanken.

Hur börjar jag använda Nordea Wallet?

Appen Nordea Wallet samlar ihop alla dina köp med Nordeas betalkort. Du kan börja använda appen om du har ett Nordeakort och kodappen. Du kan ladda ner appen i de nyaste iOS- och Android-telefonerna.

Med Nordea Wallet följer du enkelt dina kortköp och ser hur dina utgifter fördelas i olika kategorier, såsom Mat & dryck samt Hushåll.

Läs mer om Nordea Wallet

Hur kan jag amortera min kortkredit med önskat belopp i mobil- eller nätbanken?

Hur kan jag amortera min kortkredit med önskat belopp i mobil- eller nätbanken?

Du kan göra extra amorteringar eller återbetala hela kortkrediten när som helst. Du kan också betala ett större belopp än det som står i din kreditkortsfaktura. Här följer närmare anvisningar om olika kort:

I mobilbanken kan du enkelt amortera en kortkredit som Nordea Finans beviljat (kort som börjar med 543). Välj först ditt kreditkort på förstasidan och sedan Betala & överföra. Välj Utnyttjad kredit > Betala tillbaka och fastställ hur mycket du vill betala tillbaka. Övriga betalningsuppgifter visas automatiskt. 

Du kan amortera din kortkredit även i den nya nätbanken. Välj först ditt kreditkort på förstasidan och sedan Betala av. Välj konto och belopp. Övriga betalningsuppgifter visas automatiskt. Din inbetalning syns genast på krediten.

Du kan när som helst återbetala hela kortkrediten. Kortets aktuella skuldsaldo ser du i mobil- och nätbanken genom att öppna kortuppgifterna.

Du kan amortera en kortkredit som Nordea Bank beviljat (kreditkort som börjar med 522) med funktionen Ny betalning i nätbanken eller Betala i mobilbanken. Betalningsuppgifterna på kreditkortsfakturan ändras inte och du hittar konto- och referensnumret på föregående faktura eller i dina kontotransaktioner.

Du kan enkelt återbetala hela kortkrediten på följande fakturas förfallodag. På fakturan ser du det totala kreditsaldot och krediträntan fram till förfallodagen.

Vid behov kan du kontrollera slutsaldot på ett kreditkort som börjar med 522 genom att ringa Nets support för Nordeakort på (09) 6964 6011 (mån–fre kl. 8-20).

Kortförsäkringar

Vad ersätter produktskyddsförsäkringen som ingår i mitt kreditkort?

Vad ersätter produktskyddsförsäkringen som ingår i mitt kreditkort?

Produktskyddet ersätter en produkt som skadas eller går sönder i enlighet med försäkringsvillkoren om produkten är värd minst 100 euro och du betalat den med kreditfunktionen (credit) på ditt Nordeakort. Produktskyddsförsäkringen gäller i 180 dagar från och med köpdagen. Produktskyddsförsäkringen ingår i följande kort: Nordea Credit, Nordea Gold, Mastercard Premium, Nordea Platinum och Nordea Black.

Läs mer om produktskyddsförsäkringen

Vad ersätter reseförsäkringen för utlandsresor som ingår i mitt kreditkort?

Reseförsäkringen för utlandsresor är en försäkring för fritidsresor. Den omfattar bl.a. skydd för sjukdom under resa, reseolycksfall, resgods och annullering. Försäkringen är i kraft på fritidsresor förutsatt att minst 75 procent av de totala rese- och övernattningskostnaderna (100 procent i fråga om Finnair Plus Mastercard) betalats med kortets kreditfunktion. 

Reseförsäkringen för utlandsresor ingår i följande kort: Nordea Gold, Mastercard Premium, Nordea Platinum, Nordea Black och Finnair Plus Mastercard.

Du får mer information i försäkringsvillkoren och försäkringsintyget samt Trygs kundtjänst.

Kysymyksiä ja vastauksia Apple Paystä

Mikä on Apple Pay?

Apple Pay on Applen tuottama palvelu, jossa voit tehdä luottokorttimaksuja Apple Pay –mobiilisovelluksen avulla omalla iPhonellasi, iPadillasi, Apple Watchillasi tai Mac-tietokoneellasi. Maksaminen on siis mahdollista näillä laitteilla, ilman fyysistä muovikorttia.

Millä laitteilla voin käyttää Apple Pay -palvelua?

Voit käyttää Apple Pay -palvelua seuraavilla laitteilla:


iPhone

iPhone (iOS 11+)

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE


Apple Watch

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 1

Apple Watch (1. sukupolvi)


iPad

iPad (5th generation)

iPad Pro (12.9-tuumainen)

iPad Pro (9.7-tuumainen

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad mini 3


Mac

MacBook Pro Touch ID –tekniikalla

Mac-tietokoneet 2012 vuosimallista eteenpäin yhdessä iPhone-puhelimen tai Apple Watch –kellon kanssa, joissa on Apple Pay –aktivoituna.

Kuinka otan Apple Payn käyttöön?

Jos käytät mobiilipankkia tai Nordea Wallet -sovellusta:

Mene “Omat korttini” osioon ja valitse maksukortit, jotka haluat liittää, valitse toiminnoista “Lisää Apple Wallettiin” ja seuraa ohjeita. Vahvista liittäminen pankkitunnuksillasi.


Jos käytät Apple Wallet -sovellusta:

Avaa sovellus, lisää maksukorttisi Apple Wallet –sovellukseen ja vahvista Nordea Walletin tai pankkitunnusten avulla tai asiakaspalvelun kautta.

Missä voin maksaa Apple Payllä?

Kaupoissa

Voit maksaa Apple Payllä kaupassa kun näet maksupäätteessä lähimaksutunnisteen.


Verkkokaupoissa

Voit myös käyttää Apple Pay –palvelua verkkokaupoissa ja monissa sovelluksissa.


Sovellukset ja verkkosivut

Käytä "Pay with Apple Pay" (Maksa Apple Payllä) painiketta tai “Apple Pay as a payment method" (Valitse maksutavaksi Apple Pay) vaihtoehtoa.

Miten maksan Apple Payllä?

Kaupassa

Pidä iPhone lähellä langatonta maksupäätettä ja sormeasi Touch ID -painikkeella. Apple Watch –kellolla, tuplaklikkaa sivun painiketta ja pidä kelloa maksupäätteen vieressä.


Sovelluksissa ja verkkosivuilla

Valitse maksutavaksi Apple Pay ja vahvista sormenjälkesi avulla Touch ID:n kautta.


Mac-tietokoneella

Valitse maksutavaksi Apple Pay ja vahvista iPhonen tai Apple Watch –kellon kautta.

Edellyttääkö Apple Payn käyttäminen kaupassa verkkoyhteyttä?

Ei. Maksaminen tapahtuu lähimaksua tukevien maksupäätteiden kautta. Tunnistat tällaisen maksupäätteen lähimaksamisesta kertovasta kaarisymbolista. 

Millä maksukorteilla voin käyttää Apple Pay -palvelua?

Apple Pay -palvelua voi käyttää kaikilla Nordean henkilöasiakkaiden korteilla. Käyttö onnistuu myös yritysasiakkaiden Nordea First Card-, Nordea Business Mastercard- ja Business Visa -korteilla sekä henkilöasiakkaiden Stockmann-, Finnair Plus- ja Tuohi-yhteistyökorteilla. 

Voinko maksaa Apple Payllä, vaikka kortissani ei ole lähimaksumahdollisuutta?

Kyllä voit. Apple Payhin voi liittää myös kortit, joissa ei ole lähimaksumahdollisuutta. 

Miten maksu vahvistetaan?

Kun käytät Apple Paytä kaupassa, maksua ei tarvitse erikseen vahvistaa. Riittää, että avaat puhelimen lukituksen ja viet puhelimen maksupäätteen lähelle. 

Kun maksat ostoksia verkossa, valitse maksutavaksi Apple Pay ja seuraa ohjeita. 

Miten Apple Pay eroaa lähimaksukortilla maksamisesta?

Apple Payllä voit maksaa myös yli 25 euron ostokset. Avaa puhelimen lukitus ja vie puhelin maksupäätteen lähelle. Maksua ei tarvitse vahvistaa erikseen, kunhan puhelimen lukitus on avattu.

Mistä tiedän, että maksu onnistui?

Maksupääte ilmoittaa, kun maksu on hyväksytty. Verkossa maksu on onnistunut, kun näet ilmoituksen hyväksytystä maksusta. 

Mistä ja milloin ostokset veloitetaan?

Ostokset veloitetaan kortiltasi samaan tapaan kuin normaalisti kortilla maksaessasi. Ostokset näkyvät sovelluksessa välittömästi maksamisen jälkeen.

Kuinka turvallinen Apple Pay on?

Hyvin turvallinen. Apple Pay käyttää vahvoja turvallisuustoimintoja, jotka on rakennettu suoraan puhelimeesi ja sen ohjelmistoon. Apple ei pääse käsiksi maksukorttisi tietoihin, eikä niitä luovuteta myöskään kauppiaalle maksutapahtuman yhteydessä. 

Apple Pay käyttää jokaiseen ostokseen laitekohtaista numeroa ja uniikkia maksutapahtumakoodia ja jokainen maksutapahtuma vaatii sinulta vahvistuksen Touch ID:llä tai tunnuskoodilla. Muistathan aina käyttää turvallisia salasanoja tai koodeja, ei esimerkiksi 1,2,3,4 tai 0,0,0,0.

Jos puhelimesi katoaa, eivät ulkopuoliset näe korttitietojasi tai pääse maksamaan puhelimellasi ilman tunnistautumista. Jos taas korttisi katoaa, saat uudet heti käyttöön puhelimeesi. 

Kuulun kanta-asiakasohjelmaan, joka on yhdistetty korttiini. Saanko Apple Payllä maksamisesta kanta-asiakasohjelman pisteitä?

Valitettavasti Apple Pay ei tue useimpia pohjoismaisia kanta-asiakasohjelmia, jotka on yhdistetty maksukorttiin. Se, onko pisteiden kerääminen mahdollista, riippuu siitä, onko kanta-asiakasohjelmaa tarjoava yritys kehittänyt sitä varten erillisen sovelluksen. Kysy lisätietoja yritykseltä, jonka kanta-asiakasohjelmaan kuulut.

Onko Apple Payn käyttöön ikärajaa?

Apple Payn käyttöön tarvittavan Apple ID:n ikäraja on 13 vuotta, eli sama ikäraja koskee käytännössä myös Apple Payn käyttöä.  

Apple Payn asennus ei onnistu, mitä teen?

Mikäli sinulla on ongelmia Apple Pay -sovelluksen käytössä, teknistä tukea löydät osoitteesta: support.apple.com/fi-fiÖppnas i nytt fönster 

Kirjoita sivulla olevaan hakukenttään Apple Pay ja löydät sovelluksen tukisivuston. 

Ofta ställda frågor om Google Pay

Vad är Google Pay?

Google Pay är ett enkelt och bekvämt sätt att via din Android-enhet betala i butiker, på nätet och i appar.

På vilka enheter kan jag använda Google Pay?

Det kan du göra på alla mobiler och surfplattor som har operativsystemet Android Lollipop 5.0 eller senare versioner. För att kunna betala i butik måste din telefon också ha NFC (Near Field Communication). Det kan du kontrollera i telefonens inställningar. 

Min Android-enhet har operativsystemet Lollipop 5.0 eller senare, men jag får problem när jag använder Google Pay. Vad ska jag göra?

Vi har fått rapporter om att det finns problem med Google Pay på vissa enheter. Kontakta i så fall tillverkaren. 

Hur lägger jag till mitt kort i Google Pay?

Det finns tre sätt att lägga till kort i Google Pay:  

Via Nordeas mobilbank

 1. Hämta Nordea Mobile-appen.
 2. Klicka på [”Lägg till i Google Pay”] och följ instruktionerna.
 3. Godkänn villkoren.

Via Nordea Wallet

 1. Kontrollera att du har den senaste versionen av Nordea Wallet-appen (i appbutiken Google Play) och öppna den.
 2. Välj ditt kort och klicka på [”Lägg till i Google Pay”]
 3. Följ registreringsstegen så läggs dina kortuppgifter till.
 4. Godkänn villkoren
 5. Hämta Google Pay-appen

Via Google Pay 

 1. Hämta Google Pay från Google Play och öppna den
 2. Klicka på knappen [”+ Betalningssätt”] på betalningsfliken och följ instruktionerna. 
 3. Godkänn villkoren
 4. Bekräfta registreringen i Nordea Wallet-appen
Måste jag hämta Google Pay-appen för att göra betalningar med Google Pay?

Det går att använda Google Pay utan appen. Men om du till exempel vill byta ditt förvalda kort, så behöver du appen. Vi rekommenderar därför att du installerar den. 

Var kan jag betala med Google Pay?

Du kan betala med din Android-telefon i alla butiker som tar emot kontaktlösa betalningar. Du kan också använda Google Pay i många av dina favoritappar. Titta bara efter knappen [Köp med Google Pay]. I Google Play Store kan du se vilka appar som stöder Google Pay.

Hur betalar jag med Google Pay?

Betalning i butik:

 1. För mindre belopp (under gränsen för kontaktlös betalning) väck telefonen och håll mobilen nära terminalen för kontaktlösa betalningar. För större belopp (över gränsen för kontaktlösa betalningar) måste du låsa upp mobilen och hålla den nära terminalen. Du behöver inte öppna appen.
 2. Håll baksidan av mobilen nära terminalen för kontaktlösa betalningar och vänta tills den blå bocken visas. 

Betalning i appar:

Med Google Pay kan du betala i hundratals appar utan att behöva ange några betalningsuppgifter. Köp bussbiljett, hämtmat eller konsertbiljetter med ett enkelt litet knapptryck. Sök efter knappen [Köp med Google Pay].

Behöver jag internetanslutning när jag betalar med Google Pay i butik?

Nej, det behöver du inte. Betalningen utförs via terminaler som tar emot betalningar med kontaktlösa kort. Sök efter  symbolen för kontaktlösa betalningar. 

Vilka betalkort kan jag använda med Google Pay?

Alla Nordeas kort för privatkunder kan användas med Google Pay. Företagskorten Nordea First Card, Nordea Business Mastercard och Business Visa kan också användas samt våra kort för privatpersoner utgivna i samarbete med Stockmann, Finnair Plus och Tuohi. 

VKan jag betala med Google Pay om mina kort inte har funktionen för kontaktlösa betalningar?

Ja, med Google Pay kan du även använda kort som inte har funktionen för kontaktlösa betalningar. 

Hur bekräftar jag en betalning?

Du behöver inte bekräfta när du betalar i butik – öppna bara din mobil och håll den nära terminalen. 

När du betalar på internet väljer du Google Pay som betalningssätt. Följ sedan instruktionerna. 

Hur skiljer sig Google Pay från vanliga kontaktlösa betalningar?

Du kan även betala för köp över 25 euro. Lås bara upp mobilen och håll den nära terminalen för kontaktlösa betalningar. Du behöver inte bekräfta betalningen så länge mobilen är upplåst.

Hur vet jag att betalningen har gått igenom?

Det syns i terminalen när betalningen har godkänts. När du handlar på nätet får du ett meddelande när betalningen godkänts. 

Var och när utförs betalningen?

Dina betalningar registreras på samma sätt som vid kortbetalningar. Köpen visas direkt i appen.

Kan jag använda Google Pay med min rotade Android-enhet?

Nej, Google Pay fungerar tyvärr inte på en rotad enhet.

Hur säkert är Google Play?

När du betalar med din telefon i en butik skickar inte Google Pay kortnumret tillsammans med betalningen. Istället får ett virtuellt kontonummer representera dina uppgifter – så dina kortuppgifter förblir skyddade.

Jag har ett stamkundsprogram kopplat till mitt kort. Får jag poäng för mina köp även när jag betalar med mobilen?

I de flesta fall kan Google Pay tyvärr inte hantera nordiska stamkundsprogram kopplade till betalkort. Det beror helt och hållet på om företaget som erbjuder stamkundsprogrammet har tagit fram en särskild lösning för detta. Hör av dig till företaget och be om ytterligare information.

Vad gör jag om jag blir av med mobilen?

Med hjälp av Android Device Manager (www.google.com/android/devicemanager) kan du hitta, låsa och radera innehållet i din mobil. Du kan också använda [”Hitta min telefon”], så visar Google var den finns på en karta. Du behöver inte spärra ditt kreditkort.

Dessutom betjänar Nordea Kundtjänst mån–fre kl. 8–18 på svenska och dygnet runt på finska.