Säkerhet

Datasäkerhet

När det gäller elektroniska banktjänster inverkar utöver datorns, nätförbindelsens och nätbankens egenskaper också användarens eget handlande på säkerheten. Det är tryggt att sköta sina bankärenden över nätet, när du sköter om datasäkerheten på din dator och handlar ansvarsfullt:

  • Håll brandväggen i din dator alltid i funktion
  • Uppgradera regelbundet datorns antivirusprogram
  • Var uppmärksam när du rör dig på nätet
  • Förvara och använd dina bankkoder med omsorg

Ditt ansvar och dina skyldigheter när du använder bankkoderna

Ta del av avtalsvillkoren för de tjänster som du använder med bankkoderna.

Bankens ansvar och skyldigheter som tjänsteleverantör

I egenskap av tjänsteleverantör ansvarar banken för att nätbanksprogrammet skyddas med bästa möjliga lösningar. Dessa lösningar är bl.a. TLS-kryptering och system med växlande lösenord. Banken följer kontinuerligt upp utvecklingen i datasäkerhetshot och -lösningar och beaktar dem i sina egna datasäkerhetslösningar.
Datasäkerhetssidorna använder kommunikationsministeriets elektroniska guider som källa för ytterligare information, t.ex. webbplatsen www.tietoturvaopas.fiÖppnas i nytt fönster. På samma sidor finns länkar till F-Secures virusskannerprogram. Banken ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna på de sidor som används som källmaterial.

Kontakta oss

Bankens datasäkerhet

Med hjälp av Nordeas nätbank och bankkoderna kan banken erbjuda trygga banktjänster. På den här sidan finns information om de viktigaste datasäkerhetslösningarna i de banktjänster som används med Nordeas bankkoder.
Genom att se till att du har en ändamålsenlig datasäkerhet på datorn och telefonen samt genom att vara uppmärksam när du sköter ärenden över nätet kan du bidra till att hålla dina personliga uppgifter hemliga.

Session i nätbanken

Tidsutlösning av sessionen
En session i nätbanken avbryts automatiskt efter 15 minuter, om du inte använder nätbanken. Om du t.ex. fyller i en kortansökan i mer än 15 minuter avbryts sessionen och du måste börja skriva in uppgifterna på nytt. Du kan skjuta upp tidsutlösningen genom att t.ex. flytta dig från en sida till en annan i nätbanken. Tidsutlösningen förhindrar missbruk av en förbindelse som blivit öppen av misstag.

Kryptering av förbindelsen
Förbindelsen mellan banken och kundens dator skyddas med hjälp av TLS-kryptering (Transport Layer Security), som är en allmän metod för att skydda förbindelser över nätet. Tack vare krypteringen kan ingen utomstående se den information som du skickar eller tar emot.
Obs! En skyddad förbindelse börjar i webbtjänstens adressfält med https://.
Förbindelsen är inte skyddad, om internetadressen börjar med http://.

Kakor (eng. Cookies)
Sessionerna i nätbanken hanteras med hjälp av cookies. I början av sessionen sparas en cookie i cacheminnet på din webbläsare som endast banken känner till. Dessa cookies tillsammans med TLS-krypteringen förhindrar utomstående från att komma åt dina uppgifter. När du avslutar din session i nätbanken genom att klicka Logga ut, raderas alla cookies från cacheminnet i din webbläsare.

Tjänster från tredje parter

Nätbankskoder får inte ges i tjänster som tillhandahålls av tredje parter

Det finns redan tjänster på marknaden som tillhandahålls av tredje part och där kunden loggar in i nätbanken via tjänsteleverantörens webbplats. I dessa tjänster är inloggningen en fast del av tjänsteleverantörens webbplats. Efter inloggningen övertar tjänsteleverantörens program nätbanksförbindelsen, och kunden ser inte den vanliga förstasidan i nätbanken. Kunden ser en text där man ber honom eller henne vänta på överföringar av kontotransaktioner eller motsvarande. Samtidigt har kunden förlorat möjligheten att kontrollera vad det är som händer i nätbanken.

Att använda sådana tjänster är ett betydande datasäkerhetshot mot kunden. Tjänsterna har i allmänhet konstruerats så att en tredje part kontrollerar nätbanken i stället för kunden. Det kan vara svårt för kunden att skilja dessa tjänster från skadliga program.
Om en annan kontoinnehavares konto anslutits till kundens nätbank, kan det i de uppgifter som den utomstående tjänsteleverantören inhämtar ingå uppgifter om den andra personens konton som omfattas av banksekretessen. Lämnande av sådana uppgifter förutsätter alltid samtycke av kontoinnehavaren. 

Eftersom användningen av nätbanken baserar sig på personliga bankkoder ska kunden se till att en utomstående part inte använder kundens nätbank ens efter inloggningen. Sådan verksamhet kan jämföras med lämnande av bankkoder till utomstående, vilket är förbjudet enligt avtalsvillkoren för nätbanken.

Användningssätt för nätbankskoder som godkänns av Nordea

  • E-identifiering – identifieringstjänsten används till exempel i offentliga tjänster och arbetspensionsbolagens tjänster där kunden anger nätbankskoderna på Nordeas e-identifieringssida. Efter identifieringen återvänder kunden till tredje parts webbplats.
  • E-betalning – tjänsten används för betalning av inköp på webben. Kunden anger nätbankskoderna på Nordeas e-betalningssida och får fakturan på skärmen för kontroll. Om kunden godkänner fakturan genom att ange bekräftelsekoden debiteras kundens konto, varefter kunden kan återvända till nätbutikens webbplats.
  • Nätbanken – en tjänst som tillhandahålls av Nordea och där kunden kan sköta alla slags bankärenden. Normalt loggar kunden in i nätbanken via webbplatsen nordea.fi. Kunden administrerar själv transaktionerna i nätbanken och avslutar själv nätbanksförbindelsen.

Ta kontakt

När du anmäler missbruk, vill ställa frågor om eller ge respons på datasäkerhet gör så här:

Anmälan om missbruk

Missbruk med stulna bankkoder eller stulna kortuppgifter är ett brott som kunden ska anmäla till polisen. Anmäl missbruk också genast till banken, vi spärrar då dina bankkoder eller ditt kort.

Rapportera bedrägeriförsök

Du kan rapportera till banken om bedrägerimeddelanden som du fått till din e-post.

Kortsäkerhet

Meddela genast spärrtjänsten om ditt kort förkommer, blir stulet eller fastnar i en automat i utlandet.

Läs mer

Rapportera bedrägeriförsöket

Om du misstänker otrogen på nätet kontakta Nordea omedelbart.

Läs mer

Skydda din enhet

Du kan göra det säkrare att sköta ärenden över webben genom att regelbundet uppgradera din webbläsare, använda en brandvägg som begränsar internettrafik och uppgradera datorns antivirusprogram.

Läs mer

Internethot

Om du får ett e-postmeddelande där du ombes ge information om dina bankrelaterade ärenden bör du förstöra meddelandet och under inga omständigheter svara på det.

Läs mer