Vi beklagar besväret

Ansökan om ersättning

Med den här blanketten kan du ansöka om ersättning för den ekonomiska skadan som Nordeas serviceavbrott orsakade dig. Vi handlägger ansökningarna i den ordning vi mottagit dem och kontaktar dig om vi behöver ytterligare uppgifter.

Ersättning för skada kräver att vi, baserad på berättelsen, konstatera att skadan har orsakats på grund av störningarna i våra tjänster har lett till en ekonomisk skada.

Uppgifter om skadan

 

Uppgifter om den som ansöker om ersättning

 

Om du ansöker om ersättning som privatperson, fyll i bara ditt namn. Om du ansöker om ersättning till ditt företag, fyll i också företagets namn.
Om du ansöker om ersättning som privatperson, fyll i bara din födelsetid. Om du ansöker om ersättning till ditt företag, fyll i också företagets FO-nummer.