Information om Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

Nordea i Finland är filial till Nordea Bank AB (publ). De nordiska dotterbankerna i Nordeakoncernen fusionerades till det svenska moderbolaget 2.1.2017.

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

Adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsingfors

FO-nummer: 1703218-0

Telefon (växel) +358 9 1651
Fax +358 9 163 20002

Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands verksamhet står under tillsyn av

Hemstatens tillsynsmyndighet Finansinspektionen, P.O. Box 7821, SE-103 97 Stockholm, (Tfn) +46 8 408 980 00, (Fax) +46 8 24 13 35

Värdstatens tillsynsmyndighet
Europeiska centralbanken (ECB), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland, (Tfn) +49 69 1344 0, (Fax) +49 69 1344 6000.

Nationell tillsynsmyndighet (NCA) är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS, (Tfn) +358 9 183 51, (Fax) +358 9 183 5328.

Filialen är medlem i Finans Finland, Östersjögatan 11-13, 00180 HELSINGFORS, (Tfn) +358 20 7934 200, (Fax) +358 20 7934 202.

Regionindelning i Finland
Filialchef
Insiderregister