Information om Nordea Bank AB (publ)

Nordea i Finland är filial till Nordea Bank AB (publ). De nordiska dotterbankerna i Nordeakoncernen fusionerades till det svenska moderbolaget 2.1.2017.

Nordea har beslutat att byta sin hemort till Finland. Enligt planen ska hemorten bytas 1.10.2018 efter att Nordea har fått de nödvändiga godkännandena av myndigheterna. Läs mer om byte av Nordeas hemort

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ)

Adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsingfors

FO-nummer: 1703218-0

Telefon (växel) +358 9 1651
Fax +358 9 163 20002

Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands verksamhet står under tillsyn av

Hemstatens tillsynsmyndighet Finansinspektionen, P.O. Box 7821, SE-103 97 Stockholm, (Tfn) +46 8 408 980 00, (Fax) +46 8 24 13 35

Värdstatens tillsynsmyndighet
Europeiska centralbanken (ECB), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland, (Tfn) +49 69 1344 0, (Fax) +49 69 1344 6000.

Nationell tillsynsmyndighet (NCA) är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS, (Tfn) +358 9 183 51, (Fax) +358 9 183 5328.

Filialen är medlem i Finans Finland, Östersjögatan 11-13, 00180 HELSINGFORS, (Tfn) +358 20 7934 200, (Fax) +358 20 7934 202.

Regionindelning i Finland
Filialchef
Insiderregister