En närståendes död – stöd mitt i sorgen

Det kan kännas tungt att förlora en närstående person och med döden följer många praktiska ärenden att ta hand om – begravningen, förberedelsen av bouppteckningen och skötseln av bankärenden. Vi beklagar sorgen och vill hjälpa dig att sköta bankärenden. På dessa sidor hittar du anvisningar om hur du sköter bankärendena, bouppteckningen och arvskiftet smidigt. Se även checklistan för andra ärenden än de som du kan sköta i banken.

Dödsboets bankärenden före bouppteckningen

Före bouppteckningen kan du sköta vissa av dödsboets bankärenden, såsom betala räkningar. Du behöver den avlidnes ämbetsbetyg för att bevisa att du är dödsbodelägare.

Du kan betala räkningarna genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 eller från dödsboets kostnadskonto som du öppnar på nätet. Läs mer om hur du sköter bankärende

Läs mer om hur du sköter bankärende

Bouppteckning och bouppteckningsinstrument

I bouppteckningen upprättas ett bouppteckningsinstrument som är en förteckning över bl.a. dödsbodelägarna, den avlidnes tillgångar och skulder samt dödsboets skattedeklaration.

Du kan låta en jurist upprätta bouppteckningen.

Vi skickar till dödsboets adress ett brev med uppgifterna om den avlidnes konton och andra avtal hos oss.

Läs mer om bouppteckningen

Arvskifte och arvsskatt

Arvskifte kan påbörjas när bouppteckningen har blivit klar. Uppdelningen av förmögenheten i Nordea kan börja när vi har konstaterat dödsbodelägarna utifrån bouppteckningsinstrumentet.

Delägarna bestämmer tillsammans hur egendomen används och skiftas.

Läs mer om arvskifte

Leverans av dokument till oss

Du kan skicka den avlidnes ämbetsbetyg, bouppteckningsinstrumentet med bilagorna och arvskiftesinstrumentet elektroniskt på adressen nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som mottagare av meddelandet.

Alternativt kan du posta kopior av handlingarna till adressen nedan. Ange även kontaktpersonens namn, telefonnummer och adress.

Nordea Bank Abp
Operations Finland/Estates
5001230-2101
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE 

Kontakta oss

Om du har frågor om skötseln av dödsboets ärenden kan du ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa). Välj dödsbo i knappsatsen så kan du diskutera med en rådgivare som sköter dödsboärenden.

Upprättande av bouppteckning och arvskiftesinstrument för Premiumkunder:

  1. Nordea Kapitalförvaltnings jurist hjälper på ett onlinemöte eller kontoret eller så
  2. hjälper kundtjänsten dig att komma vidare.