Dödsboets bankärenden före bouppteckningen

Vi får uppgiften om att din närstående har dött direkt från befolkningsdatasystemet. Redan före bouppteckningen kan du sköta vissa av dödsboets bankärenden, såsom betala räkningar. Du behöver den avlidnes ämbetsbetyg för att bevisa att du är dödsbodelägare. Du kan sköta dödsboets bankärenden i Nordea elektroniskt hemifrån.

Bankärenden före bouppteckningen

Före bouppteckningen kan vilken dödsbodelägare som helst sköta följande bankärenden för dödsboet:

  • betala räkningar från dödsboets konto
  • lista innehållet i bankfacket
  • avsluta direktdebiteringar
  • få uppgifter om den avlidnes konton och tjänster på dödsdagen och tiden därefter.

För att konstatera dödsbodelägarna behöver vi en kopia av den avlidnes ämbetsbetyg som du kan beställa från hens församling eller myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du är universell testamentstagare bevisar en kopia av testamentet att du är dödsbodelägare.

Enklast skickar du ämbetsbetyget till Nordea elektroniskt via Omaposti. Välj Dödsbohandlingar som mottagare av meddelandet.

Den avlidnes och dödsboets räkningar

Före bouppteckningen går det att betala följande utgifter från dödsboets konto  

  • räkningar som uppstått medan den avlidne levde, såsom sjukvårdskostnader och bostadsvederlag 
  • räkningar som hänför sig till begravning och minnesstund.

Du kan betala räkningarna genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) eller från ett kostnadskonto som öppnas för att betala dödsboets räkningar. Kostnadskontot ansluts till fullmäktiges nätbank.

Se prislistan för betalning av räkningar.

Dödsboets kostnadskonto 

Kostnadskontot är ett konto som öppnas för en kund i Nordea för att en dödsbodelägare eller annan dispositionsrättsinnehavare enkelt kan betala dödsboets räkningar i sin nätbank redan före bouppteckningen. Dödsboet ska ha ett konto i Nordea.

För att öppna ett kostnadskonto behöver man samtycke av alla dödsbodelägare som man har kännedom om före bouppteckningen. Delägarna ger en fullmakt för att öppna och ansluta kostnadskontot till fullmäktigens nätbank i Nordea. 

Ett belopp som uppskattas täcka de räkningar som dödsboet har kännedom om, dock högst 10 000 euro, kan överföras till kostnadskontot från dödsboets andra konton i Nordea. 

Det krävs två olika blanketter för att öppna kostnadskonto:

Du kan skicka banken alla blanketter och dokument elektroniskt via Omaposti nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som mottagare av meddelandet.

Kontakta oss

Om du har frågor om skötseln av dödsboets ärenden kan du ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa). Välj dödsbo i knappsatsen så kan du diskutera med en rådgivare som sköter dödsboärenden.

Upprättande av bouppteckning och arvskiftesinstrument för Premiumkunder:

  1. Nordea Kapitalförvaltnings jurist hjälper på ett onlinemöte eller kontoret eller så
  2. hjälper kundtjänsten dig att komma vidare.

Det är klokt att säga upp betaltjänst- och direktdebiteringsavtal

Betaltjänst- och direktdebiteringsavtal som personen ingått medan hen levde förblir i kraft och det är klokt att säga upp dessa avtal för att undvika extra kostnader. Däremot avslutas den avlidnes e-fakturor, nätbankskoder, dispositionsrätter till kontona samt betal- och parallellkort automatiskt. 

Liv- och sjukkostnadsförsäkringar upphör på dödsdagen. I den här typen av försäkringar ingår ofta ersättningar som man måste ansöka om separat. Du ansöker om livförsäkringsersättning hos försäkringsbolaget och du kan göra det redan före bouppteckningen. Anvisningar för hur du ansöker om ersättning hos Nordea hittar du på sidan nordea.fi/ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster. Ersättningen betalas i enlighet med förmånstagarförordnandet i livförsäkringen.

Bouppteckning och bouppteckningsinstrument

I bouppteckningen upprättas ett bouppteckningsinstrument som är en förteckning över bl.a. dödsbodelägarna, den avlidnes tillgångar och skulder samt dödsboets skattedeklaration.

Läs mer om bouppteckningen

Arvskifte och arvsskatt

Uppdelningen av egendomen i Nordea kan börja när vi har konstaterat dödsbodelägarna utifrån bouppteckningsinstrumentet.

Läs mer om arvskifte