Arvskifte och arvsskatt

Efter bouppteckningen är det dags för de närstående att fundera på det praktiska kring arvskiftet och arvsskatten. Arvskifte kan börja när bouppteckningen har blivit klar. Delägarna bestämmer tillsammans hur egendomen används och skiftas.

Delägarna bestämmer tillsammans hur egendomen skiftas

Uppdelningen av egendomen i Nordea kan börja när vi har konstaterat dödsbodelägarna utifrån bouppteckningsinstrumentet. Vi meddelar boförvaltaren per sms, via Omaposti eller per brev när den så kallade utredningen av delägarna har blivit klar.

Om den som avlidit var gift och makarna inte hade något äktenskapsförord som fullständigt utesluter giftorätten ska den egendom som omfattas av giftorätten avvittras före arvskiftet. I avvittringen utreder man vilken del av egendomen som hör till den efterlevande maken och vilken del som hör till arvingarna för att kunna påbörja arvskiftet.

Delägarna bestämmer tillsammans hur egendomen används och skiftas. De kan befullmäktiga en person att upprätta arvskiftet och sköta dödsboets andra bankärenden, såsom att avsluta tjänster. Det sker med en specificerad fullmakt Fullmakt att sköta dödsboets bankärenden (doc, 88 KB)Öppnas i nytt fönster. Skicka oss blanketten elektroniskt via Omaposti på nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som mottagare av meddelandet.

Efter bouppteckningen och med specificerade fullmakter av alla dödsbodelägare är det möjligt att

  • dela dödsboets penningtillgångar mellan delägarna 
  • sälja aktier och fonder
  • avsluta konton 
  • tömma bankfack och
  • få den avlidnes kontouppgifter för hens livstid. 

Försäljning eller överföring av aktier och andra placeringar till en annan person

Efter att banken fastställt dödsbodelägarna i bouppteckningsinstrumentet och eventuella bilagor till det kan dödsbodelägarna tillsammans besluta om egendomen på dödsboets värdeandelskonto eller i dödsboets fondportfölj i Nordea. Efter det är det möjligt att sälja aktier och fonder eller överföra dem till dödsbodelägarna.

För försäljning av aktier och fonder behövs fullmakter av alla delägare, och de kan ge ett säljuppdrag genom att ringa vår kundtjänst. Delägarna kan ge fullmakt till exempel genom att fylla i blanketten Fullmakt att sköta dödsboets bankärenden i Nordea (pdf, 614 KB)Öppnas i nytt fönster och skicka den till banken elektroniskt via nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som mottagare av meddelandet.

Om aktier eller fonder överförs från dödsboet till delägarna utan att omvandla dem till pengar måste man dessutom skicka ett lagakraftvunnet avtal om arvskifte till banken. Överföringen av aktier och fonder sker på kontoret. Du kan beställa tid till kontoret genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) eller via chatten också med andra bankers bankkoder.

Vi tar ut kostnader för handel och byten enligt vid var tid gällande prislista. Se 

Om du ännu inte har ett värdeandelskonto eller behöver placeringsråd hjälper vi dig gärna. Ring vår kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18.

Leverans av dokument till oss

Du kan skicka den avlidnes ämbetsbetyg, bouppteckningsinstrumentet med bilagorna och arvskiftesinstrumentet elektroniskt på adressen nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som mottagare av meddelandet.

Alternativt kan du posta kopior av handlingarna till adressen nedan. Ange även kontaktpersonens namn, telefonnummer och adress.

Nordea Bank Abp
Operations Finland/Estates
5001230-2101
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE 

Avslutande av konto

Delägarna beslutar tillsammans om hur de vill använda och avsluta den avlidnes konton. Kontot kan hållas i kraft tills vidare för eventuell skatteåterbäring eller för att ett oskiftat dödsbo ska kunna använda det.

Medlen på kontona kan delas med stöd av fullmakter av alla dödsbodelägare eller så kan kontona anslutas till en delägares nätbank för att delas. För penningöverföringar från konton behöver man inte förete banken ett avtal om arvskifte. Efter att pengarna på ett konto har delats kan kontot avslutas. Det går att avsluta kontot genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) eller via chatten också med andra bankers bankkoder. 

Arvsskatt och skatt på överlåtelsevinst

Skatteförvaltningen fastställer arvingarnas arvsskatt utifrån bouppteckningsinstrumentet. I regel beräknas den utifrån värdena som fastställts i bouppteckningsinstrumentet. Om avsikten är att sälja dödsboets egendom är det klokt att tänka på hur beskattningen fastställs i olika situationer. 

Om värdet på egendomen har stigit från dödsdagen till försäljningsdagen måste man betala skatt på överlåtelsevinsten och den fastställs utifrån skillnaden mellan säljpriset och värdet som fastställts i arvsbeskattningen. Om egendomen säljs med vinst före arvskiftet fastställs skatten för överlåtelsevinsten för det oskiftade dödsboet och om försäljningen sker efter arvskiftet fastställs skatten för överlåtelsevinsten för den dödsbodelägare som egendomen tillfallit i arvskiftet.

Om det finns planer att sälja egendom är det smart att beakta detta redan vid bouppteckningen eftersom skatten på överlåtelsevinsten ofta är större än arvsskatten. Fastighetsförmedlingsbyråer hjälper att fastställa värdet på en bostad eller stuga för bouppteckningsinstrumentet.

Mer information om arvs- och kapitalinkomstskatten samt hur du skickar bouppteckningsinstrumentet till skattemyndigheten hittar du på Skatteförvaltningens webbplats skatt.fiÖppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Om du har frågor om skötseln av dödsboets ärenden kan du ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa). Välj dödsbo i knappsatsen så kan du diskutera med en rådgivare som sköter dödsboärenden.

Upprättande av bouppteckning och arvskiftesinstrument för Premiumkunder:

  1. Nordea Kapitalförvaltnings jurist hjälper på ett onlinemöte eller kontoret eller så
  2. hjälper kundtjänsten dig att komma vidare.

Bouppteckning och bouppteckningsinstrument

I bouppteckningen upprättas ett bouppteckningsinstrument som är en förteckning över bl.a. dödsbodelägarna, den avlidnes tillgångar och skulder samt dödsboets skattedeklaration.

Läs mer om bouppteckningen