Öppna konto och tjänster för ditt minderåriga barn på nätet

Det lätt att öppna Nordeas banktjänster för ett barn på nätet – vårdnadshavarna behöver inte besöka kontoret. I nättjänsten kan du öppna ett brukskonto som barnet självständigt får använda samt ett Förmånskonto för besparingar. Då barnet behöver fler banktjänster kan du smidigt beställa även kort och nätbankstjänster.

På nätet kan du öppna följande banktjänster för ditt barn:

 • Brukskonto och Nordea Electron-kort 
  Bra att veta: Då ett Nordea Electron-kort beställs till ett barn på nätet öppnas automatiskt ett nytt brukskonto. Om barnet redan har ett brukskonto som du vill ansluta ett nytt kort till, beställ kortet genom att ringa Nordea Kundtjänst. 
 • Förmånskonto för besparingar
 • Bankkoder för användning av mobil- och nätbanken.
  Bra att veta: E-identifiering med vilken barnet (under 15 år) kan logga in i tredje parts tjänster, såsom FPA:s tjänster, ska aktiveras på kontoret. Om ett minderårigt barn besöker kontoret ensamt, behöver hen fullmakt av sina föräldrar. Ett barn som har fyllt 15 år kan få e-dentifiering för bankkoderna utan intressebevakarnas tillstånd om hen har öppnat ett konto och nätbanksavtal för sina egna inkomster.

Vårdshavarna avtalar sinsemellan om vilket konto och vilka tjänster de vill öppna för sitt minderåriga barn. Enligt lagen måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan om inte någondera föräldern är ensamförsörjare. Föräldrarna avtalar sinsemellan om vem som har rätt att använda kontot. 

Vänligen förbered dig på att det kan ta över en vecka innan du kan börja använda tjänsterna. 

Så här öppnar du banktjänster för barnet på nätet:

1. Logga in med Nordeas nätbankskoder.

För ansökan behöver du: 

 • Förälderns pass eller fotoförsett identitetskort som beviljats i Finland (vänligen notera att körkort inte duger)
 • Barnets pass eller identitetskort som beviljats i Finland (för kort och nätbankstjänster)
 • Barnets mobiltelefonnummer (för kort och nätbankstjänster)
 • Vi kontrollerar uppgifterna om barnet hos Befolkningsregistercentralen, och därför ska barnets namn finnas i befolkningsregistret innan tjänsterna kan öppnas på nätet.
 • Den andra vårdnadshavarens mobiltelefonnummer 

2. Fyll i uppgifterna om barnet och välj önskade banktjänster.

3. Den andra vårdnadshavaren får ett sms och godkänner ansökan.

Den andra vårdnadshavaren behöver:

 • Bankkoder – behöver inte vara Nordeas
 • Pass, fotoförsett identitetskort eller körkort

Denna fas uteblir om vårdnadshavaren är ensamförsörjare.

4. Nordea handlägger ansökan och meddelar vårdnadshavarna per sms då tjänsterna har öppnats.

5. Börja använda kodappen genom att logga in på tjänsten och följa anvisningarna.

Råd till föräldrar

Med hjälp av tjänsten Öppna tjänster för barnet på nätet kan du smidigt öppna ett brukskonto för ditt barn och beställa ett kort som ansluts till kontot. I tjänsten kan du även beställa Nordeas nätbankskoder för ditt barn och öppna ett Förmånskonto för besparingar. Det finns ingen nedre åldersgräns för tjänsterna utan föräldrarna både bestämmer i vilken ålder barnet självständigt får använda banktjänster och ansvarar för användningen av dem.

Kortet och nätbankstjänsten som ansluts till barnets konto är alltid avsedda för barnets privata bruk. För att dessa tjänster ska kunna öppnas måste även barnet ha ett officiellt identitetskort eller pass.

Barnets konton kan också anslutas till föräldrarnas nätbankstjänst om föräldrarna inte vill beställa egna bankkoder till barnet. Alternativt kan man beställa funktionen för att kolla nätbanken med vilken föräldrarna kan titta på barnets kontouppgifter, varvid barnet nödvändigtvis inte behöver egna bankkoder. Skillnaden mellan bankkoderna och funktionen för att kolla nätbanken är att bankkoderna ger möjlighet att göra betalningar i nät- och mobilbanken medan funktionen för att kolla nätbanken endast ger möjlighet att titta på kontotransaktioner.

Med hjälp av en smarttelefon, kodappen och mobilbanken kan barnet självständigt göra betalningar och följa kontotransaktioner.

Om barnet får använda nät- och mobilbanken ska föräldrarna beakta att även barnet ser de fonder och aktier som eventuellt har tecknats för hen. Ett minderårigt barn kan dock inte självständigt ge köp- eller säljuppdrag.

Nordea Kundtjänst hjälper dig gärna om du vill veta mer om banktjänster för minderåriga. Tveka inte att kontakta oss via chatten eller per telefon.

Kundkontroll – varför frågar banken?

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och -identifiering samt rätta lösningar. Vi ställer olika slags frågor eftersom vi vill känna dig och förstå din livssituation. På så sätt kan vi ge dig goda råd och erbjuda dig banktjänster efter dina behov. Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Läs mer

Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken måste alltid kontrollera kundens identitet i en identitetshandling som banken godkänner och som är intakt när kunden sköter ärenden på banken.

Läs mer

Ladda ned Kodappen på din mobila enhet

Ladda ned appen i appbutiken för din mobila enhet. Kodappen kan användas med iPhone- och Android Phone-telefoner samt iPad- och Android-pekplattor.

Läs mer