Valutakurser

Förändringar inom de publicerade valutakurserna: 

  • Nätsidan för materialet med elektroniska valutakurser (dat-filen) har förändrats. Den nya adressen är http://www.nordea.fi/wemapp/api/fi/lists/currency/electronicExchangeFI.dat. Vi önskar därmed att användarna av materialet skulle ta i bruk den nya nätsidan då den gamla adressen http://openpages.nordea.com/fi/lists/currency/elelctronicExchangeFI.dat tas ur bruk senare under året 2016. Vid denna tidpunkt stängs också den gamla nätsidan för valutakurser http://openpages.nordea.com/fi/lists/currency/commercialExchangeRateFI.action?language=sv i sin helhet.
  • Den dagliga publiceringen av värderingskurserna har från och med 1.7.2016 förflyttas till en senare tidpunkt. Vid normala omständigheter publiceras värderingskurserna ca. 18.00 och förändringen gäller också VKEUR filerna för valutakurser. Tidigare publicerades kurserna ca. 16.15. Som bakgrund till förändringen ligger Europas Centralbanks (ECB) beslut att från och med 1.7.2016 publicera noteringarna ca. 17.00. ECB:s meddelande kan läsas här.
  • Från och med 12.4.2016 har Nordea inte publicerat kurser för sedelvaluta. Ytterligare information finns här
  • Från och med  3.3.2016 har Nordea inte publicerat icke konvertibla valutakurser. Detsamma gäller för en del av de utvecklade ländernas valutakursnoteringar - valutakurserna för de kontovalutakurserna och värderingskurserna för en del av valutorna för de utvecklade länderna kommer inte att publiceras..

Nordea noterar valutakurser minst 3 gånger per dag under nationella bankdagar:

  • på morgonen ca kl. 8.00 / på dagen ca kl. 12.15 och / på eftermiddagen ca kl. 18.00 (vid normala omständigheter).

Morgon- och dagskurserna baserar sig på marknadspriset på valutorna, och eftermiddagskurserna på Europeiska Centralbankens noteringar samt på marknadspriserna.

Listkurser

Köp- och säljkurser för kontovaluta används vid valutaaffärer som understiger 40 000 euro.

Övriga kurser

Värderingskurserna baserar sig på Europeiska centralbankens noteringar och marknadspris. De offentliggörs alla Target-dagar ca kl. 18.00 (vid normala omständigheter).

Kurserna är också tillgängliga för elektronisk behandling samt som Excel-fil. 

Terminskurserna är riktgivande. De avtalas alltid med Nordeas Markets-enhet.

Riktgivande terminskurserna är också tillgängliga för elektronisk behandling.

Notering av valuta

Valutakurserna anges i formen 1 euro är x-belopp i valuta. Valutans motvärde i euro fås då valutabeloppet divideras med valutakursen. På motsvarande sätt kan euro räknas om till valuta genom att eurobeloppet multipliceras med valutakursen.

Nordea har rätt att i undantagsfall begränsa eller avsluta handeln med vilken valuta som helst.