Tjänster på Kristi himmelsfärdsdagen 5.5

 På Kristi himmelsfärdsdagen den 5 maj

  • Kontoren håller stängt.
  • Nordea Kundtjänst 0200 5000 har stängt.
  • Nordea Kundtjänst 0200 3000 betjänar på finska mån–sön 24 h (lna/msa).
  • Nordea Företagstjänst 0200 2525 har stängt.
  • Nordea Företagstjänst 0200 2121 betjänar på finska mån-sön 24 h (Ina/msa).

Automater

Nordeas betalautomater, Otto. -  och TalletusOtto. -automater kan användas normalt enligt öppettiderna för platserna där de är placerade. 

Nätbanker och mobiltjänster

Nätbankerna och mobiltjänsterna är tillgängliga normalt.

*) Material i Corporate Netbank ska bekräftas senast kl. 18.00.

Elektroniska betalningsrörelsetjänster för företag
MaterialLönedagLönebetalningsdagMaterialet till banken
(senast)
Debiterings dag
Löner, pensioner4.-5.54.53.5 kl. 18.30 *)
Löner, pensioner6.56.54.5 kl. 18.30 *)
Material 
Förfallodag  
Betalningsdag
Materialet till banken 
(senast)
 
Betalningar, gireringar
4,5
4.5
4.5 kl. 18.30 *)
Betalningar, gireringar
5.-6.56.56.5 kl. 18.30 *)