Så här handlägger vi din respons

Nordea Kundtjänst handlägger all kundrespons som skickats på responsblanketter.

Vem handlägger?

Beroende på ärendets natur kan Nordea Kundtjänst handlägga din respons genast eller vidarebefordra den till vederbörande ansvarsenhet (vanligtvis ett kontokontor) för utredning. Om du på responsblanketten har antecknat att du vill ha svar, får du ett svar direkt från Kundtjänsten, från ditt eget kontor eller från den enhet som ansvarar för produkten.

Gav du tillräckliga kontaktuppgifter?

Om du väntar dig svar på din respons är det viktigt att vi får dina kontaktuppgifter. För att vi ska kunna förmedla din respons eller begäran om utredning exempelvis till ditt kontokontor, måste vi hitta rätt person i vårt kundregister. Därför behöver vi utöver ditt namn också din adress, och helst också din personbeteckning, ditt telefonnummer och din e-postadress. Responsblanketten på webbsidorna har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till banken är skyddad. Frågor som direkt gäller dina bankärenden kan vi dock inte besvara per e-post.

Av säkerhetsskäl bör du inte sända till exempel kontonummer, personbeteckningar eller uppgifter om betalningar eller andra banktransaktioner per vanlig e-post. Sådana uppgifter kan du tryggt sända via den krypterade kundposten i nätbanken. Du kan även ge respons anonymt. Då går den till vederbörande ansvarsenhet och t.ex. regionchefen.

Hur snabbt får du svar?

Vi strävar efter att svara på din kundrespons inom 3 dygn och fattar beslut om ett kundklagomål inom 14 dygn.

I brådskande ärenden kan du som privatkund också ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) som betjänar mån–fre kl. 8–20.

Om du är företagskund får du hjälp på numret 0200 2525 mån–fre kl. 9–16.30 (lna/msa). Vid brådskande betalningar och ärenden som gäller Företagets nätbank kan du ringa Betalningsrådgivningen för företag 0200 67220 (lna/msa), som betjänar bankdagar 8–18 (korta bankdagar 8–14).

Din kundrespons ger oss viktig information som hjälper oss att utveckla tjänsternas och produkternas kvalitet. Därför sätter vi stort värde på din respons.