Tjänster på valborgdagen 1 maj

Nordeas kontor och Nordea Kundtjänst - på valborgdagen 1 maj

  • På valborgdagen 1 maj är kontoren stängda.
  • Nordea Kundtjänst 0200 5000 har stängt.
  • Nordea Kundtjänst 0200 3000 betjänar på finska mån–sön 24 h (lna/msa).
  • Nordea Företagstjänst 0200 2525 har stängt.
  • Nordea Företagstjänst 0200 2121 betjänar på finska mån-sön 24 h (Ina/msa).

Automater

Nordeas betalautomater, Otto. -  och TalletusOtto. -automater kan användas normalt enligt öppettiderna för platserna där de är placerade.där de är placerade.

Nätbanker och mobiltjänster

Nätbankerna och mobiltjänsterna är tillgängliga normalt.

Elektroniska betalningsrörelsetjänster för företag
MaterialLönedagUtbetalning av lönerMaterialet till banken
(senast)
Löner, pensioner1.528.4.27.4 kl. 18.30 *)
Elektroniska betalningsrörelsetjänster för företag
MaterialFörfallodagUtbetalning av betalningarMaterialet till banken
(senast)
Betalningar, gireringar1.52.52.5 kl. 18.30 *)

*) Material i Corporate Netbank ska bekräftas senast kl. 18.00.