Stängt p.g.a. renovering

Nordea Bankmuseet  

Alexandersgatan 36 B, Helsingfors.
Bankmuseet är beläget i det gamla valvet. Begränsad tillgänglighet för rörelsehandikappade.