Öppna dörrar torsdagen den 6 april 2017 kl. 15-17

Nordea Bankmuseet  

Alexandersgatan 36 B, Helsingfors.
Bankmuseet är beläget i det gamla valvet. Begränsad tillgänglighet för rörelsehandikappade.

Guidningar kl. 15 och från kl 16. Förhandsanmälan behövs inte.

Aktuellt: Den som spar han har - Bankens roll som främjare av ekonomiska kunskaper.

Välkommen!