Nordeapanel

Nordea Panel - Idea bubblor 

Anmäl dig till vår Nordeapanel

Hjälp oss att bli bättre

Läs mer och anmäl dig till panelen

Hjälp oss att bli bättre

Om du vill vara med och påverka Nordeas framtid är du välkommen att bli medlem i någon av våra Nordeapaneler. Nordeapanelen är öppen både för Nordeas nuvarande och nya kunder.

Som medlem får du då och då inbjudningar att delta i webbenkäter och andra undersökningar som är relevanta för dig. I utbyte mot din tid kommer du i direktkontakt med Nordea: Dina åsikter om våra produkter och tjänster och våra idéer går direkt till de ansvariga personerna.

Intresserad? Läs mer och anmäl dig här nedan.

Tack!

Anmäl dig till vår Nordeapanel Vad är Nordeapanelen? Anmäl dig till vår Nordeapanel

Ja, jag är med!

Nordeapanelen är öppen både för Nordeas nuvarande och nya kunder.

 
 
 
  • Anmäl dig till Nordeapanelen för privatkunder om du vill dela med dig av din syn på banktjänster för privatkunder.
  • Anmäl dig till Nordeapanelen för företagskunder om du vill dela med dig av din syn på banktjänster för företagskunder, det vill säga om du är beslutsfattare i frågor som gäller bank och finans på ett företag.
  • Anmäl dig till Nordeapanelen för Private Banking-kunder om du vill dela med dig av din syn på Private Banking-tjänster, det vill säga om du är Private Banking-kund som fortlöpande får rådgivning av en placeringschef och Private Bankings kapitalförvaltningsexperter i frågor som rör din privata och ditt företags ekonomi, förmögenhet och placeringar.
Vad är Nordeapanelen?
Varför en panel?
Visa svaret:

Nordea står och faller med att du ser ett värde i att ha oss som din bank. Vi vill vara säkra på att vi faktiskt motsvarar dina behov och förväntningar och därför vill vi gärna höra vad du tycker om våra tjänster, produkter, vår kommunikation och mycket annat.

Både kunder och icke-kunder kan ingå i en panel.

Vad innebär det för mig?
Visa svaret:

Då och då kommer vi att skicka ett e-brev (kanske även ett sms) till dig och bjuda in dig att delta i en webbenkät. Du kan då välja att klicka på länken i mejlet och svara på frågorna när du har tid, eller så kan du välja att inte göra något. Vi kan eventuellt också kontakta dig för att höra om du är intresserad av att hjälpa oss på andra sätt, till exempel genom att delta i en fokusgrupp.

Måste jag uppge några personuppgifter?
Visa svaret:

Vi vill gärna känna till vissa grundläggande saker om våra deltagare, till exempel övergripande information om deras bankaffärer och deras intresse för bankfrågor. Den första enkäten innehåller därför vissa demografiska frågor. Dina svar hjälper oss att välja vilka enkäter vi ska skicka till dig i framtiden.

Alla svar sparas på ett säkert sätt. Klicka här om du vill veta mer om våra allmänna villkor för hur vi hanterar personuppgifter. 

Naturligtvis kommer vi aldrig att fråga efter känsliga uppgifter som dina inloggningsuppgifter, kontouppgifter eller kortinformation. Du behöver inte heller installera något program på din dator.

Kostar det något?
Visa svaret:

Nej.

Kommer jag att få en massa mejl?
Visa svaret:

Nej. Vi kommer inte att skicka reklam eller annat material till dig, och vi kommer endast att använda dina uppgifter när vi vill kontakta dig i egenskap av panelmedlem.

Får jag se resultatet av enkäterna?
Visa svaret:

Ibland kommer vi att skicka ut information om vilken återkoppling vi fått från våra paneler. Vi uppskattar verkligen dina synpunkter och vi vill gärna tala om vad de leder till. 

Vad får jag ut av det hela?
Visa svaret:

En bank som är ännu bättre anpassad till dina behov och önskemål. Du gör din röst hörd och får vara med och påverka Nordea. I vissa enkäter kan du också vinna priser.

Kan jag lämna panelen?
Visa svaret:

Naturligtvis kan du lämna panelen när du vill. Klicka bara på länken "Jag vill lämna Nordeas kundpanel" i något av de e-brev som du får av oss.

Vem sköter datainsamlingen, analysen och redovisningen av resultaten?
Visa svaret:

Nordea har ett eget team som tar hand om allt detta.

Kan jag vara anonym?
Visa svaret:

Nordea garanterar att dina enkätsvar alltid redovisas tillsammans med svaren från andra personer, vilket innebär att ditt namn och din e-postadress aldrig kommer att stå i någon resultatredovisning.Vi kommer dock att lagra ditt namn, din e-postadress, demografiska uppgifter om dig och dina svar i vår databas. Dessa uppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. 

Klicka här  om du vill veta mer om våra allmänna villkor för hur vi hanterar personuppgifter.