Information om Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

Nordea i Finland är filial till Nordea Bank AB (publ). De nordiska dotterbankerna i Nordeakoncernen fusionerades till det svenska moderbolaget 2.1.2017. Målet är att minska komplexiteten i banken och skapa förutsättningar för att banken genuint ska kunna fungera som en enhetlig, nordisk bank.

Nordea är en nordisk bank som har mycket lokal verksamhet runt om i Finland.

Förändringen av den legala strukturen påverkar inte kunderna eller bankens verksamhet i Finland. Läs mer om förändringen: Förenkling av den legala strukturen

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland Regionindelning i Finland Filialchef Insiderregister Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

Adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsingfors

FO-nummer: 1703218-0

Telefon (växel) +358 9 1651
Fax +358 9 163 20002

Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands verksamhet står under tillsyn av

Hemstatens tillsynsmyndighet Finansinspektionen, P.O. Box 7821, SE-103 97 Stockholm, (Tfn) +46 8 408 980 00, (Fax) +46 8 24 13 35

Värdstatens tillsynsmyndighet
Europeiska centralbanken (ECB), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland, (Tfn) +49 69 1344 0, (Fax) +49 69 1344 6000.

Nationell tillsynsmyndighet (NCA) är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS, (Tfn) +358 9 183 51, (Fax) +358 9 183 5328.

Filialen är medlem i Finansbranschens Centralförbund rf, Östersjögatan 11-13, 00180 HELSINGFORS, (Tfn) +358 20 7934 200, (Fax) +358 20 7934 202.

Regionindelning i Finland

Nordeas regionindelning i Finland

Petri Nikkilä leder Nordeas affärsverksamhet för privatkunder i Finland. Tillsammans med honom arbetar affärschef Riikka Laine-Tolonen. De ansvarar för privatkundsregionerna vid Personal Banking.

Affärsområdet Commercial & Business Banking betjänar Nordeas företagskunder. Iiro Korander leder företagsregionerna vid Business Banking som betjänar små och medelstora företag. Pekka Nuuttila ansvarar för företagsbankerna vid Commercial Banking som betjänar små och medelstora företagskunder.

(Affärsområdet Wholesale Banking betjänar Nordeas största företags- och organisationskunder.)

Regioner

Petri Nikkilä, affärschef, Personal Banking

 • Satakunta-Tavastland: Elina Lampinen
 • Helsingforsregionen: Janne Karjalainen
 • Huvudstadsregionen, kranskommunerna: Antti Valtanen
 • Remote Service & Advice: Sari Tempakka

Riikka Laine-Tolonen, affärschef, Personal Banking

 • Helsingfors centrum: Minna Parhiala
 • Insjöfinland: Mikko Pakarinen
 • Ringarna: Jorma Pirinen
 • Sydvästra Finland: Tero Seikkula
 • Österbotten: Kristian Ranta
 • Östra Finland: Riitta Patja
 • Norra Finland: Pekka Koskela

Iiro Korander, affärschef, Business Banking

 • Helsingfors: Jarmo Törhönen
 • Nyland: Annamarja Paloheimo
 • Sydöstra Finland: Henry Udd
 • Mellersta och Östra Finland: Jussi Rieppo
 • Sydvästra Finland: Jan Söderholm
 • Österbotten: Timo Kalliomäki
 • Norra Finland: Sami Heikkilä
 • Satakunta-Tavastland: Mika Nieminen

Pekka Nuuttila, affärschef, Commercial Banking

 • Helsingfors Företagsbank: Markku Fränti
 • Företagsbanken i Sydöstra Finland: Timo Rantanen
 • Företagsbanken i Mellersta och Östra Finland: Mika Hasu
 • Företagsbanken i Österbotten: Thomas Lempiälä
 • Företagsbanken i Norra Finland: Jarmo Rankinen
 • Företagsbanken i Satakunta-Tavastland: Ari Lamberg
 • Företagsbanken i Nyland: Iiro Korander
 • Företagsbanken i Egentliga Finland: Marko Lehtosalo

Jukka Perttula: Private Banking Finland

Filialchef

Filialchef för Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

Insiderregister

Nordea Funds Ab:s offentliga insiderregister

I syfte att upprätthålla värdepappersmarknadens trovärdighet och förhindra missbruk av marknaderna är uppgifterna om insiders värdepappersinnehav offentliga. Nordea har, i egenskap av tillhandahållare av placeringstjänsten och fondbolag, en lagstadgad skyldighet att registrera sina anmälningsskyldiga.

Nordea Funds Ab:s officiella insiderregister hålls till påseende i Euroclear Finland Ab. Fondandelar som förvaltas av Nordea Funds Ab är till påseende i Nordea Funds Ab.

Euroclear Finland AbÖppnas i nytt fönster

Nordea Funds Ab (besöksadress: Aleksis Kivis gata 7, 00500 Helsingfors). Vid önskan om utdrag från registret gällande fondandelar, vänligen kontakta före besöket: (09) 5300 7737.

Nordea Bank Finland Abp:s 2.1.2017 avslutade officiella insiderregister hålls till påseende i Euroclear Finland Ab och fortsätter tills 2.1.2022.