Kundombudsman

Vi hoppas på åsikter och respons för att utveckla vår service!

Nordea har en kundombudsman som ser till att kundernas åsikter, idéer och responser beaktas och behandlas vederbörligt.

Kundernas åsikter och förslag hjälper oss att förbättra vår service. Respons kan till exempel gälla betjäningstider, brev, kundservice på kontoren och i telefon eller hur nätbanken fungerar. Kundombudsmannens uppgift är att samla in information och se till att informationen utnyttjas på alla håll i Nordea.

Respons är viktig

Respons hjälper banken känna igen och korrigera fel som man annars kanske inte skulle märka. Problem som gäller betjäningssituationen klaras hellre upp på samma ställe där felet uppstod. Kundrespons styrs därför i första hand till kundens eget kontor eller till den enhet som ansvarar för tjänsten. Om du har frågor om dina bankärenden kan du kontakta Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20.

Kundombudsmannen är till för kunden och deltar senare i utredningen om kontorets lösning inte är tillfredsställande. Kundombudsmannen avgör alltså om banken skött problemsituationen korrekt och enligt god banksed.

Kundombudsman
2219 Household
00020 NORDEA

palveluasiamies@nordea.fi