Kundombudsman

Nordeas kundombudsman ser till att din respons samt dina idéer och åsikter beaktas och behandlas behörigt. Kundombudsmannen finns till för dig och deltar senare i utredningen om kundtjänstens lösning på din respons inte känns rätt. Kundombudsmannen avgör alltså om banken skött problemsituationen korrekt och enligt god banksed.

Kontakta kundombudsmannen med blanketten nedan, per e-post palveluasiamies@nordea.com eller per post Kundombudsman, Hamnbanegatan 5, 00020 Nordea.

Kontrollera att du har fyllt i alla punkter med asterisk *. Responsblanketten har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till banken är skyddad.