Kontaktuppgifter

Privatkunder Företagskunder Privatkunder

Kundtjänst 0200 5000

Betjäningstid vardagar klockan 8.00 - 18.00

Samtalets pris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Identifiera dig med bankkoder så får du snabbare betjäning och kan tryggt sköta olika bankärenden.

Kontor och automater

Öppettider, tjänster och läge på karta.

Kontor och automater i Finland.

Om kortet förkommer 020 333

Lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.

Du kan göra en anmälan om förkommet kort också per telefon till Nordea Kundtjänst tfn 0200 5000 eller personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.

Ändra adressen så här

Ange ny adress

Vi får adressändringar i Finland och utomlands direkt från Befolkningsregistercentralen och det räcker alltså att du sänder din officiella adressändring dit.

Ge respons

Berätta din åsikt, ge förslag eller klaga.

Din åsikt och dina förslag hjälper oss att förbättra vår betjäning och vidarebefordra ditt tack till rätt ställe.

Företagskunder

Företagstjänst 0200 2525

Betjäningstid vardagar klockan 9.00–16.30

Samtalets pris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Identifiera dig med bankkoder så får du snabbare betjäning och kan tryggt sköta företagets bankärenden.

Betalningsrådgivning 0200 67220

Betjäningstid vardagar klockan 9.00–16.30

Samtalspris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Rådgivning om företagets elektroniska betalningsrörelse.

Kontaktbegäran

Vill du ha råd eller mer information om våra företagstjänster

Närmare information får du när du ringer vår Företagstjänst på 0200 2525 (lna/msa), mån–fre kl. 9–16.30.

Kontor och automater

Öppettider, tjänster och läge på karta.

Kontor och automater i Finland.

Kundtjänst för företags kort

Nordea Business MasterCard och First Card kort

Frågor om kort på finska, svenska och engelska.

Om kortet förkommer 020 333

Lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.

Du kan göra en anmälan om förkommet kort också per telefon till Nordea Kundtjänst tfn 0200 5000 eller personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.

Ändra adressen så här

Ange ny adress

Vi får adressändringar i Finland och utomlands direkt från Befolkningsregistercentralen och det räcker alltså att du sänder din officiella adressändring dit.