Extern part

Du kan kontakta följande utomstående, av banken oberoende parter om ärendet inte kan lösas på tillfredsställande sätt ens med kundombudsmannens hjälp:

FINE- Försäkrings- och finansrådgivningen ger råd till försäkrings-, bank- och värdepapperskunder i problemsituationer och utreder deras klagomålsärenden. Försäkringsnämnden, Banknämnden och Värdepappersnämnden verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen och ger utlåtanden av rekommendationskaraktär. Kontaktuppgifter: tfn Porkkalagatan 1, 00180 Helsingfors, +35896850120.
Närmare information på adressen: www.fine.fiÖppnas i nytt fönster

Konsumenttvistenämnden kan ge rekommendationer om hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare ska avgöras i fråga om förvärv av konsumtionsvaror som t.ex. finansieringstjänst eller i fråga om avtal om konsumentvara. Den behandlar dock inte värdepappersärenden. Kontaktuppgifter: Ekogatan 3 A, PB 306, 00531 Helsingfors, tfn 010 366 5200 (växel).

Mer information på adressen: www.kuluttajariita.fiÖppnas i nytt fönster  Innan en konsument för sitt ärende till behandling i Konsumenttvistenämnden ska han eller hon kontakta magistraternas konsumentrådgivning (Konsumentrådgivning.fiÖppnas i nytt fönster). 

Tingsrätt
Vid missnöje med Nordeas beslut kan kunden alltid föra sitt ärende till tingsrätten för avgörande om meningsskiljaktigheten inte kunnat lösas genom förhandlingar eller genom att kunden sökt ändring enligt ovan. Kunden kan föra ärendet till tingsrätten för avgörande oavsett om kunden har eller inte har sökt ändring enligt ovan.  

Mer information på adressen: www.oikeus.fiÖppnas i nytt fönster