Donationer

Nordeas donationer i Finland

Nordea beviljar årligen medel för allmännyttiga ändamål. I valet av ändamål att stödja betonar Nordea framför allt nationella projekt där banken också i övrigt deltar och genom vilka banken kan bära sitt samhällsansvar.

Nordea har donerat medel särskilt för att hjälpa unga. Med donationerna stöder man de ungas ekonomikunskaper och uppmuntran till företagande genom projektet Företagsbyn där banken är en av samarbetspartnerna.

Nordea är också med i projektet Taloustaito, som strävar efter att förebygga att de unga marginaliseras genom att förbättra deras kunskaper i ekonomi. Som en del av stödet till Taloustaito-projektet utbildar Nordea frivilliga anställda att träffa unga och ge dem råd i ekonomisla frågor. Nordea understödjer och deltar även i Helsingfors universitets forskningsprojekt Medkänslans omvälvande kraft (CoPassion) vid teologiska fakulteten. I forskningsprojektet undersöks det frivilligarbete som de Nordeaanställda gör i Taloustaito-projektet. Syftet med projektet är att forska i hur medkänslan påverkar företagens konkurrenskraft. Forskarna vill bland annat utreda hur frivilligarbete under arbetstid påverkar arbetshälsa, engagemang, kundupplevelser och försäljning.

Dessutom har pengar donerats till föreningen Suomen Mentorit ry som syftar till att med sin verksamhet hjälpa nyutexaminerade högskolestuderande och högskolestuderande i slutskedet av sina studier att hitta jobb. I projektet handleder även bankens medarbetare ungdomar som riskerar att bli arbetslösa efter studierna.

Nordea går inte med som stödmedlem i sammanslutningar, stiftelser eller institutioner och understöder inte idrott.

Donationsmedel kan riktas till bland annat föreningar, institutioner och stiftelser samt deras projekt som har som huvudsakligt syfte att upprätthålla den finska kulturen eller stödja vetenskap och konst på nationell nivå.

Mer information om donationer till förmån för allmännyttiga ändamål får du genom att skriva e-post till nordeanlahjoitukset(a)nordea.fi eller genom att ringa Liisa Friman, tfn 09-53006141.